Pasaules audiovizuālā mantojuma diena

Atzīmējot ikgadējo Pasaules audiovizuālā mantojuma dienu, Latvijas Nacionālais arhīvs no 2022. gada 27. oktobra līdz 5. novembrim savos sociālo mediju kontos aicinās atcerēties Latvijas vēsturei un sabiedrībai nozīmīgas parādības, institūcijas un personas, kas sniegušas ieguldījumu demokrātisko vērtību veicināšanai, sekojot šī gada Pasaules audiovizuālā mantojuma dienas sauklim “Dokumentālais mantojums – iekļaujošai, taisnīgai un miermīlīgai sabiedrībai”.

Pasaules audiovizuālā mantojuma diena tiek atzīmēta kopš 2005. gada pēc UNESCO Ģenerālās asamblejas ierosinājuma. Šī diena veltīta audiovizuālā mantojuma saglabāšanas aktualizēšanai un popularizēšanai, atgādinot par tā nozīmi. Audiovizuālie materiāli, būdami viegli uztverami un pieejami arī bez lasīt vai rakstīt prasmēm, spēj pārvarēt kultūru un valodas robežas. Tomēr daudzu audiovizuālo materiālu oriģinālie fiziskie informācijas nesēji ir trausli un viegli iznīcināmi. Lai kopā ar tiem netiktu zaudēta arī daļa no pasaules atmiņas, šo materiālu saglabāšana pelnījusi īpašas rūpes gan no speciālistu puses, gan sabiedrības kopumā.

2022. gadā Pasaules audiovizuālā mantojuma diena tiek atzīmēta vienlaikus ar UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” 30. gadadienu, svinot to no 27. oktobra līdz 5. novembrim. Programmas mērķis ir apzināt un saglabāt cilvēces atmiņu, kas fiksēta gravējumos, zīmējumos, grāmatās, dokumentos, vēstulēs, video un audio ierakstos vai jebkādā citā informācijas nesējā, atspoguļojot kādu pasaulei nozīmīgu vēstures notikumu vai pavērsienu. Tās Latvijas nacionālajā reģistrā šobrīd iekļautas 10 nozīmīgas dokumentārā mantojuma liecības no dažādām atmiņas institūcijām, tostarp arī Latvijas Nacionālā arhīva.

Atsaucoties uz šī gada Pasaules audiovizuāla mantojuma dienas saukli “Dokumentālais mantojums – iekļaujošai, taisnīgai un miermīlīgai sabiedrībai”, Latvijas Nacionālais arhīvs pusotras nedēļas garumā savos sociālo mediju kontos atgādinās par Latvijas 20. gadsimta vēsturei un sabiedrībai nozīmīgām personām, parādībām un institūcijām, aicinot aplūkot tām veltītās audiovizuālās liecības, kas glabājas Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā un pieejamas vietnē www.redzidzirdilatviju.lv. LVKFFDA izlasē pievērsīsimies Latvijas pirmo politiķu darbam miera un demokrātijas veidošanā pēc 1. Pasaules kara un starpkaru periodā, latviešu diasporas nenovērtējamajam ieguldījumam Latvijas kultūras saglabāšanā, barikāžu laika pašaizliedzībai un dažādo Latvijā dzīvojošo tautību  devumam mūsu nācijas unikalitātes veidošanā.  Mudinām iepazīties arī ar citu Latvijas Nacionālā arhīva sastāvā ietilpstošo arhīvu veidotajiem virtuālajiem resursiem, piemēram, Latvijas Valsts arhīva izstādēm, kas veltītas diasporas latviešiem (aplūkojamas šeit http://www.archiv.org.lv/diaspora/), izstādei par disidentu Gunāru Astru (http://www.archiv.org.lv/astra/) u.c.

Pasaules audiovizuālā mantojuma dienas un programmas “Pasaules atmiņa” svinību laikā no 27. oktobra līdz 5. novembrim aicinām ikvienu plašajā materiālu klāstā, kas aplūkojams vietnē www.redzidzirdilatviju.lv, atrast un izcelt savu Latvijas vēsturei nozīmīgo personu, parādību vai institūciju, kam pateicoties mūsu sabiedrība ir kļuvusi iekļaujošāka, taisnīgāka un mierpilnāka, un dalīties ar to savos sociālo mediju kontos, lietojot Pasaules audiovizuālā mantojuma dienas oficiālo tēmturi #AudiovisualHeritage, kā arī tēmturus #LNA, #RedziDzirdiLatviju.

Attēlā:

Tautas manifestācija "Par tiesisku valsti Latvijā" Mežaparka Lielajā estrādē. Klātesošos uzrunā Latvijas Nacionālās Neatkarības Kustības (LNNK) pārstāvis Eduards Berklavs. Rīga, 1988. gada 7. oktobris. Autors nav zināms. LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs, nr. LNA_KFFDA_F44_3_2362