Mācību nodarbība "Ciltskoki"

Latvijas Nacionālais arhīvs 2021./2022. gadā realizējis vēl vienu projektu dzimtas vēstures pētniecības jomā pamatskolas bērnu grupām – “Ciltskoks. Ģimenes vēstures pētniecība”, kas iepazīstina ar ģimenes vēstures pētniecības iespējām un dzimtas koka veidošanas priekšnosacījumiem. Ievērojot Latvijas vēsturisko novadu – Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales atšķirīgos vēstures pavērsienus un attīstības tendences, interesentiem pieejamas trīs novadiem pielāgotas nodarbības par ģimenes vēsture pētniecību. Mērķauditorijai atbilstošā un saprotamā valodā tiek sniegtas atbildes uz galvenajiem jautājumus par dzimtas vēstures pētniecības pamatiem, izmantojamajiem materiāliem kā ģimenes arhīvā, tā arī internetā un LNA zonālajos arhīvos. 

Lektori nodarbībā atbild uz jautājumiem:

  • kas ir ģenealoģija;
  • kā veidot dzimtas koku;
  • kādi izpētes materiāli pieejami:

            *Ģimenes arhīvā;

            *Interneta resursos;

            *Arhīvos;

  • ar kādām grūtībām nākas saskarties arhīvu materiālu izpētes laikā;
  • ieskicē tādu fenomenu, kā uzvārdu veidošanās Latvijā un atsedz uzvārdu veidošanās aspektus, kas katram novadam ir atšķirīgi.

Nodarbības pieejamas kā klātienē, tā arī attālināti vadītā nodarbībā.

Vēlamās platformas: MS Teams, Zoom (Bet esam atvērti arī citiem tiešsaistes sapulču rīkiem)
Lekcijas ilgums: 40 min.
Mērķauditorija: pamatskolas audzēkņi

Lekcijām var pieteikties:

Cēsu ZVA - inese.krastina@arhivi.gov.lv  

Daugavpils ZVA – indra.skrinda@arhivi.gov.lv

Liepājas ZVA - agnese.bluma@arhivi.gov.lv

Valmieras ZVA  –  mara.stabrovska@arhivi.gov.lv

Ventspils ZVA  –   inga.upaciere@arhivi.gov.lv