Augustā Latvijas Nacionālā arhīva lasītavas ir slēgtas!

Lūdzu uzgaidiet...
Jautājumi un atbildes Rādīt visus / Paslēpt visus

Par dzimtas vēsturi un radiem

Dzimtas vēsture (ģenealoģija)

Jautājums:

Vēlos uzzināt (izpētīt) savas dzimtas vēsturi (ģenealoģiju).

Atbilde:

Jums jāsniedz šādas ziņas par sevi:

 • vārds, uzvārds;
 • faktiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese vai citi sakaru līdzekļi, pa kuriem ar Jums iespējams sazināties.

Kā arī, Jums jāsniedz arhīvam šādas sākotnējās ziņas par saviem senčiem:

 • Jums zināmo priekšteču vārdi, uzvārdi (ja kāda senča uzvārds mainīts, tad kad un kāds bijis sākotnējais uzvārds);
 • radniecība (vectēvs, vecāmāte utt.);
 • viņu dzimšanas laiki un vietas;
 • viņu laulību laiki un vietas;
 • reliģiskā konfesija (luterānis, katolis utt.);
 • zināmās vai iespējamās dzīves vietas un laiki no kura līdz kuram tajās dzīvojuši;
 • zināmās mācību un / vai darba vietas un laiki no kura līdz kuram tur mācījušies / strādājuši;
 • cita nozīmīga informācija, kas var palīdzēt atrast dokumentus par Jūsu senčiem.

Jums arī jāinformē arhīvs - kāda veida informācija Jums par saviem senčiem interesē: viņu dzimšanas, laulību un nāves vietas un laiki; viņu izglītība, nodarbošanās (darba vietas), dalība sabiedriskās organizācijās; citas ziņas (minēt nepieciešamo).

Ģenealoģiska pētījuma sastādīšana ir maksas pakalpojums, kura cenu aprēķina saskaņā ar Latvijas Nacionālā arhīva publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

Sīkāka informācija par dzimtas vēstures (ģenealoģijas) izpētes iespējām atrodama šeit.

Konsultācijas jautājumos par dzimtas vēstures (ģenealoģijas) izpētes iespējām sniedz Latvijas Valsts vēstures arhīvs.

Ziņas par ar agrāk dzīvojušiem radiem

Jautājums:

Vēlos uzzināt sava radinieka (tēva, vectēva u.c) dzimšanas / laulību / miršanas laiku; izglītības iestādi, kurā viņš mācījies / beidzis; darba vietas; dalību sabiedriskās organizācijās; citu informāciju (kādu konkrēti).

Atbilde:

Jums jāsniedz šādas ziņas par sevi:

 • vārds, uzvārds;
 • faktiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese vai citi sakaru līdzekļi, pa kuriem ar Jums iespējams sazināties.

Kā arī, Jums jāsniedz iespējami precīzas sākotnējās ziņas par attiecīgo radinieku:

 • vārds, uzvārds (ja uzvārds mainīts, tad kad un kāds bijis iepriekšējais uzvārds);
 • dzimšanas laiks un vieta;
 • reliģiskā konfesija (luterānis, katolis utt.);
 • ziņas par viņa vecākiem, laulātajiem pēcnācējiem vai citiem radiem;
 • cita Jums zināma informācija, kas var palīdzēt atrast dokumentus par attiecīgo radinieku.

N.B.
Dokumenti par pesonu dzimšanu, laulībām un miršanu Latvijā no 1915.gada ir uzkrāti LR Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta arhīvā.

Dokumenti par pesonu dzimšanu, laulībām un miršanu Latvijā līdz 1914.gadam ir uzkrāti Latvijas Valsts vēstures arhīvā.

Ziņas par pazudušiem (iespējams vēl dzīviem) radiem

Jautājums:

Vēlos atrast savu radinieku (tēvu, brāli u.c); viņa dzimšanas / laulību / miršanas laiku; izglītības iestādi, kurā viņš mācījies / beidzis; darba vietas; dalību sabiedriskās organizācijās; citu informāciju (kādu konkrēti).

Atbilde:

Jums jāsniedz šādas ziņas par sevi:

 • vārds, uzvārds;
 • dokuments, kas apliecina radniecību ar attiecīgo cilvēku;
 • faktiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese vai citi sakaru līdzekļi, pa kuriem ar Jums iespējams sazināties.

Kā arī, Jums jāsniedz iespējami precīzas sākotnējās ziņas par attiecīgo radinieku:

 • vārds, uzvārds (ja uzvārds mainīts, tad kad un kāds bijis iepriekšējais uzvārds);
 • dzimšanas laiks un vieta;
 • pēdējā zināmā dzīves un / vai darba vieta;
 • ziņas par viņa vecākiem, laulātajiem pēcnācējiem vai citiem radiem;
 • cita Jums zināma informācija, kas var palīdzēt atrast dokumentus par attiecīgo radinieku.

N.B. Informāciju par Larvijā dzīvojošām personām sniedz LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Dokumenti par pesonu dzimšanu, laulībām un miršanu Latvijā no 1915.gada ir uzkrāti LR Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta arhīvā.

Par izglītību, darba vietām un saņemto atalgojumu

Par iegūto izglītību
Par darba stāžu un algu

Par dienestu armijā

Par dienestu Latvijas armijā (1918-1940)
Par dienestu Vācijas bruņotajos spēkos (1941-1945)
Par dienestu PSRS bruņotajos spēkos (1940-1991)

Cita tēma

Par dzimšanas laiku
Par Černobiļas AES seku likvidētājiem
Likvidēto un reorganizēto institūciju dokumentu nodošanaCaptchaAtjaunot
Lūdzu ievadi attēlā redzamos simbolus

alt