Arhīvs ar 18.maiju atsāk klātienes pakalpojumu sniegšanu pēc iepriekšēja pieraksta

Lūdzu uzgaidiet...
Ziņas > Dokumentu izstādes

Izstāde „Vēsturnieks arhīvā – dr. hist. Melitai Svarānei 100”

16.06.2016

Godinot dr. hist. Melitu Svarāni, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA) un Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūts (LU LVI) sagatavojis izstādi „Vēsturnieks arhīvā – dr. hist. Melitai Svarānei 100”. To atklj 2016. gada 16. jūnijā 13:00 LVVA telpās Slokas ielā 16. Izstādes autores ir Anita Čerpinska, LVVA Dokumentu popularizēšanas un pieejamības nodaļas galvenā arhīviste un LU LVI pētniece un Dagnija Svarāne, LU LVI zinātniskā asistente.

Melita Svarāne dzimusi 1916. gada 12. jūnijā Skaistkalnes pagastā, 1934. gadā beigusi II Jelgavas valsts ģimnāziju. 1940. gadā viņa iestājās Latvijas Valsts universitātē, ko ar izcilību absolvēja 1949. gadā, iegūstot vēsturnieka kvalifikāciju. 1956. gadā M. Svarāni pieņēma darbā Latvijas PSR ZA Vēstures institūtā Feodālisma vēstures nodaļā. 1966. gadā viņa aizstāvēja disertāciju par tēmu „Zemnieku stāvoklis Kurzemē un Vidzemē 19.gs. 30. un 50. gados”. M. Svarāne vairākus gadu desmitus arhīvā pētījusi arī Rīgas vēsturi 18. un 19. gadsimtā, tai skaitā tirdzniecības palīgamatus, Šteinhaueru, Muižeļu un Grindeļu dzimtas.

Izstādē eksponēti materiāli par M. Svarānes dzimtas vēsturi, pašas vēsturnieces dzīves gājumu un par viņas pētītajām tēmām Latvijas Nacionālā arhīva fondos.

Izstādes atklāšanā piedalīsies LU LVI direktors dr. hist. Guntis Zemītis un M. Svarānes meita Dagnija Svarāne ar prezentāciju par ģimenes vēsturi.

Projektu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

alt