Tehnisku iemeslu dēļ no 20.01.2020. līdz 24.01.2020. LNA bibliotēka (Šķūņu iela 11, Rīga) būs slēgta!

Lūdzu uzgaidiet...
Ziņas > Citas ziņas (informācija skolām)

Atjaunots lekciju kurss "Arhīvzinības"

01.02.2017

Liepājas zonālajā valsts arhīvā 3.februārī atsākas ikgadējais lekciju kurss „ARHĪVZINĪBAS”

Liepājas Universitātes studiju programmas „Vēstures un sociālo zinību skolotājs” 1.kursa studentiem.

Lekciju mērķis ir veidot studentos izpratni par vēstures avotu (dokumentu) uzkrāšanas un saglabāšanas nozīmi, par to izmantošanas kārtību un izmantošanas iespējām valsts arhīvos.

alt