Augustā Latvijas Nacionālā arhīva lasītavas ir slēgtas!

Lūdzu uzgaidiet...
Ziņas > Preses relīzes

Arhīva lasītavās varēs fotografēt bez maksas

12.01.2017

Relīze par grozījumiem Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumos Nr.747 „Latvijas Nacionālā arhīva darbības noteikumi””, kas 12.01.2017. izsludināti VSS.

Ceturtdien, 12.janvārī Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināts Kultūras ministrijas sadarbībā ar Latvijas Nacionālā arhīvu sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumos Nr.747 „Latvijas Nacionālā arhīva darbības noteikumi””(turpmāk – Projekts)

Projekts paredz, ka turpmāk fiziska persona varēs arhīva lasītavā fotografēt (bez zibspuldzes, statīva vai citām palīgierīcēm) publiskos dokumentus, kuriem nav pieejamības ierobežojumu un kuru reproducēšanu neierobežo autortiesības, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības. Fiziskai personai iegūto dokumentu atvasinājumus ir tiesības izmantot vienīgi personiskiem un zinātniskiem mērķiem.

Projekta mērķis ir veicināt, atvieglot un vienkāršot Arhīvā uzkrāto publisko dokumentu izmantošanu fiziskām personām. Tas būtiski atvieglos darbu ar dokumentiem Nacionālā arhīva lasītavās zinātniekiem, studentiem un citiem interesentiem. Ja līdz šim dokumentus vajadzēja pārrakstīt vai iegādāties to kopijas par maksu, tad tagad tos drīkstēs pārfotografēt. Fotografēt dokumentus būs atļauts tikai tādā veidā, kas nerada draudus to saglabāšanai - bez zibspuldzes, statīva vai citām palīgierīcēm. Augstas kvalitātes digitālās kopijas un apliecinātas arhīva dokumentu kopijas joprojām varēs iegūt par attiecīgu samaksu atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.857 „Latvijas Nacionālā arhīva publisko maksas pakalpojumu cenrādis”

Vienlaikus tiks veiktas izmaiņas Nacionālā arhīva iekšējos noteikumos par kārtību, kāda jāievēro, fotografējot un izmantojot dokumentus.

 

Latvijas Nacionālā arhīva direktore

Māra Sprūdža, 67212539

Mara.Sprudza@arhivi.gov.lv

alt