Pandēmijas laikā Arhīvs klātienē pieņem tikai studentus ar iepriekšēju pierakstu

 

Lūdzu uzgaidiet...
Ziņas > Jaunumi

Ir atrasti bijušās Latvijas PSR Valsts drošības komitejas dokumenti

02.07.2020

Vidzemē, veicot remontdarbus kādā mājā, ir atrasti bijušās Latvijas PSR Valsts drošības komitejas dokumenti, par kuriem līdz šim nebija nekas zināms. Atrastie dokumenti kopumā aptver laika posmu no 1943. gada līdz 1989. gadam. Vairums no atrastajiem dokumentiem tapuši pēckara laikā: 1940. gadu otrajā pusē – 1950. gadu sākumā un tie attiecas uz nacionālo partizānu aktivitātēm Latvijā šajā laikā, kā arī uz Valsts drošības tautas komisariāta (no 1946. gada Valsts drošības ministrijas) darbībām partizānu kustības apspiešanā. Daļa atrasto dokumentu ir Valsts drošības komitejas izziņas un ar tām saistītie dokumenti par operatīvo situāciju dažādās Vidzemes apdzīvotajās vietās 1968. – 1974. gadā. Tajās pamatā apkopota informācija par bijušajiem represētajiem un deportētajiem, kā arī cilvēkiem, kas tolaik uzturēja kontaktus ar ārvalstīm.

Jaunākie dokumenti attiecas uz Latvijas tautas fronti, grupu “Helsinki 86”, kā arī citām cilvēkiem, kas pieļauj “politiski kaitīgas” darbības. Šie dokumenti ir tapuši 1988. – 1989. gadā. Visi atrastie dokumenti šā gada jūnijā tika nodoti Latvijas Nacionālajam arhīvam. Arhīva speciālisti veica atrasto dokumentu autentiskuma pārbaudi un, salīdzinot atrastajos dokumentos esošo informāciju ar arhīvā jau agrāk uzkrātajos dokumentos esošajiem datiem, pārbaudot atrastajos dokumentos minēto amatpersonu vārdus un parakstus, dokumentu noformējumu, kā arī citas pazīmes, tika konstatēts, ka nav pamata apšaubīt atrasto dokumentu īstumu un autentiskumu. Minētie dokumenti, pēc visu nepieciešamo arhīvisko procedūru veikšanas tiks digitalizēti, pievienoti arhīvā jau agrāk uzkrātajam Valsts drošības komitejas fondam, kā arī kļūs pieejami izpētei. Latvijas Nacionālais arhīvs izsaka pateicību dokumentu atradējiem par šo vēsturisko sava laikmeta liecību nodošanu arhīvam. Līdzīgos gadījumos, ja tiek atrasti kādi vēsturiski nozīmīgi dokumenti, Latvijas Nacionālais arhīvs aicina šādus dokumentus nodot arhīvam. Ar to tiks nodrošināta gan atrasto dokumentu saglabāšana, gan arī nodrošināta iespēja pētniekiem un interesentiem iepazīties ar šādiem dokumentiem.

Informāciju sagatavoja Latvijas Nacionālā arhīva vecākais eksperts Gints Zelmenis

alt