Arhīvs ar 18.maiju atsāk klātienes pakalpojumu sniegšanu pēc iepriekšēja pieraksta

Lūdzu uzgaidiet...
Ziņas > Jaunumi

Brīvības cena

04.03.2020

      Atceroties Kurzemes un Vidzemes zemnieku brīvlaišanas divsimtgadi, Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA) sagatavojis jaunu izstādi „Dzimtbūšanas atcelšana Kurzemē un Vidzemē: pārmaiņu laikmets Baltijas provincēs 19. gadsimta pirmajā pusē”.

Ar izstādes starpniecību arhīvs vēlas akcentēt Latvijas nacionālā dokumentārā mantojuma daudzveidību par zemnieku brīvlaišanas likumu izstrādes un ieviešanas laiku Latvijas vēsturē un iepazīstināt ar to sociālo, humanitāro u. c. jomu zinātniekus un studentus, vēstures interesentus un sabiedrību kopumā. Izstādē iekļautie dokumenti parāda trīs nozīmīgus jautājumu lokus par dzimtbūšanas atcelšanas laiku:
1) muižnieku nostāja zemnieku jautājumu risināšanā 19. gs. pirmajā pusē, kas parāda viņu uzskatu dažādību un kā to ietekmēja ārējie apstākļi – ekonomiskas stāvoklis, apgaismības ideju izplatīšanās, valdības nostāja;
2) valdošo institūciju nostāja zemnieku jautājumā – imperatora Aleksandra I spiediens uz Baltijas muižniecību, Baltijas ģenerālgubernatora Filipa Pauluči nostāja un ietekme uz muižniecību, kroņa muižu un to zemnieku jautājuma risināšana;
3) zemnieku kā patstāvīga sociāli-tiesiskā sabiedrības slāņa pakāpeniska tapšana, pagastu tiesu veidošana un zemnieku līdzdarbība tiesu sistēmā, saimnieku un kalpu pakāpeniskā pāreja brīvības stāvoklī, dažādais saimniecību liktenis un to iemesli, klaušu un nodevu slogs jaunajai zemnieku kārtai.

Attiecīgā laika oriģinālos dokumentus izstādē papildina zīmējumi, kartes un plāni.

Izstādes atklāšana notiks š. g. 12. martā plkst. 14.00 LVVA telpās Slokas ielā 16. Izstāde būs brīvi apskatāma Latvijas Valsts vēstures arhīvā vairākus mēnešus arhīva lasītavas darba laikā, līdz ar to ar izstādi varēs iepazīties jebkurš arhīva apmeklētājs.

Informāciju sagatavoja:
vadošā pētniece Anita Čerpinska
anita.cerpinska@arhivi.gov.lv
Tel. 29627830

alt