No 13.03.2020 līdz 14.04.2020 tiek slēgtas arhīvu lasītavas un pārtraukta klientu pieņemšana klātienē.

Lūdzu uzgaidiet...
Ziņas > Jaunumi

Izdots paleogrāfijas palīglīdzeklis

22.03.2018

2018. gada 20. martā Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā notika izdevuma „Palīglīdzeklis Latvijas arhīvu un bibliotēku 16. gadsimta – 20. gadsimta sākuma vācu rokrakstu paleogrāfijā / Hilfsmittel zur Paläographie deutscher Handschriften vom 16. Jahrhundert bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts in Archiven und Bibliotheken Lettlands” atvēršana.

 

Grāmatu izdevis Latvijas Nacionālais arhīvs sadarbībā ar Latvijas arhīvistu biedrību. Tās sagatavošanu finansiāli atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds. Izdevuma sastādītāji ir kādreizējais Hannoveres Galvenā valsts arhīva direktors Manfrēds fon Betihers (Manfred von Boetticher) un Latvijas Valsts vēstures arhīva darbinieki Enija Rubina un Kārlis Zvirgzdiņš.

 

Izdevuma ideja sakņojas paleogrāfijas semināros, kurus 2013.­–2016. gadā Latvijas Valsts vēstures arhīvā vadīja Manfrēds fon Betihers. Nodarbības guva plašu atsaucību arhīvu, bibliotēku un muzeju darbinieku, vēstures, mākslas vēstures un valodniecības zinātnieku un studentu un novadpētniecības un ģenealoģijas interesentu vidū. Šai mērķauditorijai paredzēts arī jaunais izdevums, kas prasmes salasīt vēsturiskos vācu rokrakstus ļaus apgūt patstāvīgi.

 

Grāmatā publicēti 48 dažāda veida dokumenti vai to fragmenti vācu valodā. Izdevumā iekļauts katras dokumenta lapas attēls un tam pretim – precīza teksta transkripcija, kuru analizējot un salīdzinot ar attēlu, iespējams izprast senās rakstības īpatnības. Katram dokumentam dota anotācija latviešu un vācu valodā. Grāmatas ievadā latviešu un vācu valodā sniegts ieskats vācu rakstības attīstībā un publicēto dokumentu vēsturiskajā kontekstā. Izdevumu papildina paleogrāfijas apguvei un vēsturisko dokumentu interpretācijai noderīgas literatūras saraksts.

 

Publikācijā iekļauti Latvijas Valsts vēstures arhīva, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas un Herdera institūta Marburgā dokumenti, kas atspoguļo plašu Baltijas jauno laiku politiskās, ekonomiskās un kultūras vēstures jautājumu loku.

 

Grāmatas atvēršanu organizēja Latvijas Nacionālais arhīvs sadarbībā ar Latvijas arhīvistu biedrību un Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecību Rīgā. Pasākumā uzrunas teica Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža, Latvijas arhīvistu biedrības valdes priekšsēdētāja Linda Pleša, Dr. Manfrēds fon Betihers, Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecības Kultūras un preses referents Dr. Tomass Šepss (Schöps) un Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes profesors Dr. Gvido Straube. Ar jaunizveidotās dokumentu izstādes „16.–19. gadsimta vācu un latviešu rokraksti Latvijas Valsts vēstures arhīvā” unikālajiem eksponātiem klātesošos iepazīstināja Enija Rubina.

 

Jaunā izdevuma apjoms ir 328 lpp. un to par cenu Eur 6,74 iespējams iegādāties Latvijas Valsts arhīvā Rīgā, Bezdelīgu ielā 1A.

 

alt