Arhīvs ar 18.maiju atsāk klātienes pakalpojumu sniegšanu pēc iepriekšēja pieraksta

Lūdzu uzgaidiet...
Ziņas > Jaunumi

Jauni dokumenti par politiķi Bruno Kalniņu LNA Latvijas Valsts arhīvā

03.01.2018

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs no 2017. gada decembra piedāvā interesentiem iepazīties ar latviešu politiķa, vēsturnieka, sabiedriskā darbinieka, sociāldemokrātiskās strādnieku kustības biedra Bruno Kalniņa (1899–1990) dzīvi un darbību raksturojošiem dokumentiem (LNA LVA, 2823. f.), kurus apkopojusi un Latvijas Valsts arhīvam dāvinājusi Baiba Vītoliņa.

B. Vītoliņa dzimusi Rīgā, bēgļu gaitās devusies uz Vāciju, uzaugusi Zviedrijā. Strādājusi Zviedrijā kā grāmatizdevēja, žēlsirdīgā māsa, darbojusies latviešu grāmatu apgādā „Atvase” Stokholmā. No 1988. gada B. Vītoliņa Zviedrijas Strādnieku kustības arhīvā un bibliotēkā (Arbetarrōrelsens Arkiv och Bibliotek (ARAB)) Stokholmā kārtoja Bruno Kalniņa dokumentu fondu, izstrādāja fonda dokumentu aprakstu un pēc vienošanās ieguva atļauju pārkopēt daļu B. Kalniņa dokumentu oriģinālu.

Beidzamajos Bruno Kalniņa mūža gados, no 1988. līdz 1990. gadam, strādājot pie viņa par sekretāri un kārtojot privāto dokumentu arhīvu, B. Vītoliņa iecerēja veidot kopoto rakstu izdevumu par B. Kalniņa dzīvi un politisko darbību. Lielākā daļa LNA Latvijas Valsts arhīvam dāvināto dokumentu ir šīs ieceres darba materiāls. Īpaši nozīmīgs ir apjomīgais B. Kalniņa publicistikas apkopojums, kas aptver visas B. Kalniņa runas un rakstus, kā arī par viņu un viņa darbību publicēto informāciju vācu, angļu, zviedru, somu un krievu valodās.

 

alt