Augustā Latvijas Nacionālā arhīva lasītavas ir slēgtas!

Lūdzu uzgaidiet...
Ziņas > Jaunumi

6. decembrī stājas spēkā grozījumi Arhīvu likumā un likumā „Par grāmatvedību”

29.11.2017

Š.g. 6.decembrī stāsies spēkā grozījumi Arhīvu likumā, kuri noteiks pienākumu izsniegt izziņas un dokumentu atvasinājumus arī jebkurai fiziskai personai, kura uz darba, uzņēmuma vai autora līguma pamata nodarbina citas fiziskās personas. Grozījumi arī deleģē Ministru kabinetam noteikt, kuri personas dokumenti ir ar arhīvisku vērtību un glabājami ilgstoši vai pastāvīgi.

Ir paredzēta iespēja nodot likvidējamo un reorganizējamo institūciju pastāvīgi glabājamos dokumentus to tiesību un saistību pārņēmējiem, ja dokumentu glabāšanai ir nodrošināti attiecīgi apstākļi un saņemta Latvijas Nacionālā arhīva atļauja.

Š.g. 6.decembrī stāsies spēkā grozījumi likumā "Par grāmatvedību". Likums nosaka, ka attaisnojuma dokumentiem par darbiniekiem aprēķināto mēnešalgu (darba samaksu) no 1999. gada 1. janvāra glabāšanas termiņš tiek samazināts no 75 uz 10 gadiem.

Grozījumi atvieglo gada pārskatu, inventarizācijas sarakstu, grāmatvedības reģistru, grāmatvedības organizācijas un attaisnojuma dokumentu digitalizāciju un papīra dokumentu iznīcināšanu.

Šos dokumentus var iznīcināt, ja to digitalizācijas un iznīcināšanas process tiek dokumentēts uzņēmuma vadītāja noteiktā kārtība un digitalizācijas laikā tiek nodrošināta aizsardzība pret neatļautām izmaiņām. Digitalizētajam dokumentam jānodrošina papīra oriģināla pilnīgs satura attēlojums visā tam paredzētajā glabāšanas laikā. Nepieciešamības gadījumā jābūt iespējai izgatavot papīra atvasinājumus.

alt