Lūdzu uzgaidiet...

Dokumentēšana ārkārtas situācijas laikā

Starptautiskās arhīvu padomes un Starptautiskās informācijas pilnvarnieku konferences paziņojums Pienākums dokumentēt krīzes laikā nebeidzas, tas kļūst vēl svarīgāks”

UNESCO paziņojums “Pārvērst COVID-19 draudus par iespēju vairāk atbalstīt dokumentāro mantojumu”

Izraksts no LNA Dokumentu un arhīvu pārvaldības ekspertu komisijas sēdes 11.06.2020. protokola Nr.5 par personu sniegto apliecinājumu Covid-19 pandēmijas inficēšanās risku ierobežošanas pasākumu ietvaros glabāšanas termiņu.