Lūdzu uzgaidiet...

MeklēLNA

Meklētājas darbojas testa režīmā

MeklēLNA ir meklētājs, kas nodrošina piekļuvi Valsts vienotajai arhīvu informācijas sistēmai, kurā atrodama informācija par Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) arhīvos (Latvijas Valsts arhīvs, Latvijas Valsts vēstures arhīvs, Personāla dokumentu valsts arhīvs, zonālie arhīvi un Latvijas Valsts kinofotofono dokumentu arhīvs) glabāšanā esošajiem fondiem, lietām un dokumentiem.

Vispilnīgākā ir informācija par fondiem. Lietu līmeņa datu ievade un precizēšana joprojām turpinās. Sistēmā ievadīti tikai daži procenti no LNA uzkrāto lietu nosaukumiem. Meklētājā iespējams atrast tikai informāciju par Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā izveidotajiem fondiem. Informāciju par Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā uzkrātajām filmām, fotogrāfijām un skaņas ierakstiem lūdzam meklēt vietnē www.redzidzirdilatviju.lv . MeklēLNA nav atrodama informācija par lietām, kuru nosaukumi satur ierobežotu informāciju (piemēram – personas datus). Tāpēc, ja meklēšanas rezultātos neatrodat meklēto, tas vēl nenozīmē, ka arhīvs šādus dokumentus neglabā. Vispilnīgākā informācija par arhīvu glabāšanā esošo ir atrodama papīra formāta uzziņu sistēmās, kas pieejamas arhīva lasītavās klātienē.

Datu aktualizācija notiek katru darba dienu.

 

Šobrīd datubāzē publicēta informācija par:

36847 fondiem

6036 apakšfondiem

46656 sērijām

24661 apakšsērijām

253915 lietām

(Dati apkopoti 22.04.2020. 16.37)

 Saziņa jautājumu un neskaidrību gadījumā: mekletajs@arhivi.gov.lv