Skandu ielas 14 lasītavas uz nenoteiktu laiku (rudens/2020 - pavasaris/2021) būs slēgtas! 

Lūdzu uzgaidiet...

LNA iznomātie nekustamie īpašumi

Nomas objekts:

Rīga, Ata iela 1, kadastra numurs - 0100 036 0127, 2.stāva telpas Nr. 31.-46 470 m2 platībā. Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai, nomas maksa par objektu kopā 618,86 EUR (bez PVN). Tiek turpinātas (pārjaunotas) nomas attiecības ar esošo nomnieku kopš 2011.gada – NBS Nodrošinājumu pavēlniecība, reģ. Nr.90001259776. Nomas objekta lietošanas mērķis ir Nacionālo bruņoto spēku orķestra darbības nodrošināšana. Nomas līgums noslēgts 30.05.2019., stājies spēkā 30.05.2019. ar līguma reģistrāciju VAS „Valsts nekustamie īpašumi”. Nomas termiņš 01.01.2019.- 31.12.2021.


Nomas objekts:

Madona, Rīgas iela 4, kadastra numurs - 7001 001 0001, 3.stāva biroja telpas Nr. 61.-62  40.5 m2 platībā . Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai, nomas maksa 1,70 EUR/m2 mēn (bez PVN), nomas maksa par objektu kopā 68,85 EUR (bez PVN). Tiek turpinātas (pārjaunotas) nomas attiecības ar esošo nomnieku kopš 2011.gada – SIA "IM BŪVE", Reģ. Nr.45403014696. Nomas objekta lietošanas mērķis ir biroja darbības nodrošināšanas vajadzības. Nomas līgums noslēgts 03.04.2019., stājies spēkā 09.05.2019. ar līguma reģistrāciju VAS „Valsts nekustamie īpašumi”. Nomas termiņš 01.01.2019.- 31.12.2021.


Nomas objekts:

Madona, Rīgas iela 4, kadastra numurs - 7001 001 0001, 3.stāva biroja telpas Nr. 65 un Nr.70 52.7 m2 platībā. Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai, nomas maksa 1,65 EUR/m2 mēn (bez PVN), nomas maksa par objektu kopā 86,96 EUR (bez PVN). Tiek turpinātas (pārjaunotas) nomas attiecības ar esošo nomnieku kopš 2011.gada – Sabiedrību ar ierobežotu atbildību mācību centru "Austrumvidzeme", Reģ. Nr.43203002681. Nomas objekta lietošanas mērķis ir biroja darbības un tālākizglītības kursu nodrošināšanas vajadzības. Nomas līgums noslēgts 18.04.2019., stājies spēkā 18.04.2019. ar līguma reģistrāciju VAS „Valsts nekustamie īpašumi”. Nomas termiņš 01.01.2019.- 31.12.2021.


Nomas objekts:

Rīga, Skandu iela 14, kadastra numurs 0100 080 2003,  nojume 599 m2 platībā un funkcionāli piesaistītais zemes gabals 1250 m2 platībā. Nomas maksa 1,00 EUR/m2 mēn (bez PVN), nomas maksa par objektu kopā 599,00 EUR (bez PVN). Tiek turpinātas (pārjaunotas) nomas attiecības ar esošo nomnieku kopš 2011.gada – SIA "KATLERI", Reģ. Nr.40103073727. Nomas objekta lietošanas mērķis ir saimnieciskās darbības nodrošināšana, izmantojot nojumi un zemi atbilstoši to lietošanas veidam. Nomas līgums noslēgts 18.04.2019., stājies spēkā 18.04.2019. ar līguma reģistrāciju VAS „Valsts nekustamie īpašumi”. Nomas termiņš 01.01.2019.- 31.12.2021.


Uz augšu

alt