Pandēmijas laikā Arhīvs nesniedz klātienes pakalpojumus

 

Lūdzu uzgaidiet...

Dokumentu preventīvā saglabāšana un restaurācija

Glabātavas un glabājamo vienību fiziskā un mikrobioloģiskā apsekošana

Latvijas Nacionālā arhīva darbinieks pēc pieprasījuma dodas uz objektu, veic vides apsekošanu un mikrobioloģiskā fona kontroli, novērtē glabāšanas faktorus un to atbilstību standartu un normatīvo aktu prasībām, veic glabājamo vienību fizisko un sanitāri higiēnisko pārbaudi. Pārbaudes rezultātā izstrādā atzinumu par glabāšanas apstākļu atbilstību prasībām un ieteikumus to uzlabošanai.

Glabātavas un glabājamo vienību fiziskā un mikrobioloģiskā apsekošana ir maksas pakalpojums.

Pakalpojumu var pieprasīt Latvijas Nacionālā arhīva Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentā.

 

Papīra un kartona kompleksā analīze

Latvijas Nacionālajā arhīvā veic papīra un kartona kompleksā analīzi, kas ietver pH vērtību mērījumus, šķiedru sastāva noteikšanu un mehānisko īpašību novērtēšanu.

Pakalpojuma ietvaros klients nogādā arhīvā analizējamā materiāla paraugu, arhīva darbinieki veic analīzes un sagatavo atzinumu par analīžu rezultātiem.

Papīra un kartona kompleksā analīze ir maksas pakalpojums.

Pakalpojumu var pieprasīt Latvijas Nacionālā arhīva Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentā.

 

Dokumenta restaurācija

Latvijas Nacionālajā arhīvā pēc klienta pieprasījuma veic dokumentu restaurāciju. Restaurācija ir darbību kopums, ko veic dokumentiem ar bojājumu vai bojāšanās pazīmēm, lai palēninātu to vecošanu un maksimāli atjaunotu to oriģinālo stāvokli, izmantojot atgriezeniskus materiālus.

Pakalpojuma ietvaros klients nogādā arhīvā restaurējamo dokumentu, arhīva speciālisti apzina veicamos darbus un veic dokumenta restaurāciju.

Dokumenta restaurācija ir maksas pakalpojums.

Pakalpojumu var pieprasīt Latvijas Nacionālā arhīva Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentā.

 

Dokumentu iesiešana

Latvijas Nacionālajā arhīvā pēc klienta pieprasījuma veic dokumentu iesējuma oriģinālā šuvuma daļēju vai pilnīgu atjaunošanu.

Pakalpojuma ietvaros klients nogādā dokumentu arhīvā. Arhīva speciālists veic dokumentu iesiešanu.

Dokumentu iesiešana ir maksas pakalpojums.

Pakalpojumu var pieprasīt Latvijas Nacionālā arhīva Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamentā.


Uz augšu

alt