Pandēmijas laikā Arhīvs nesniedz klātienes pakalpojumus

 

Lūdzu uzgaidiet...

Ceļojošās izstādes

LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departaments

Izstāde
"Fotogrāfija. Izpēte un restaurācija."

Iepazīstina jebkuru interesentu ar vēsturiski esošajiem fotogrāfiju veidiem, to galvenajām pazīmēm un saglabāšanas īpatnībām. Sniedz nelielu ieskatu   fotogrāfiju restaurācijā un glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā.

Sagatavota: 2016. gadā
Eksponēšanas veids: 6 "roll-up" stendi
Izmēri: 2 m x 1 m
Transportēšana: 6 futrāļi (1,10 x 0,20 x 0,20 m)

Kontaktpersona:
Inga Šteingolde
LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta direktore
Bezdelīgu iela 1A, Rīga LV 1048
Tālr. 29188861
e-pasts: Inga.Steingolde@arhivi.gov.lv


Latvijas Valsts vēstures arhīvs

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA) piedāvā dokumentu izstādi, kas veltīta zināmākajam un vienlaikus mītiem visapvītākajam no Kurzemes hercogiem – Jēkabam Ketleram. Bagātīgais LVVA vēstures liecību krājums ļauj ne vien izsekot dažādām hercoga Jēkaba kā valdnieka darbības jomām, bet arī sniegt ieskatu hercoga ģimenes dzīvē un atsegt dažus viņa personības aspektus. Izstādē skenētā formā būs redzami gan zinātniekiem jau zināmi avoti, gan arī vērtīgi jaunatradumi, piemēram, dokuments, kas apliecina, ka savu pirmo kuģi hercogs Jēkabs uzbūvēja Liepājā, 1654. gadā kurzemnieku ekspedīcijas laikā tapusī Tobāgo salas karte un Gambijā Sv. Andreja salā esošā hercoga Jēkaba forta plāni un skices no 17. gadsimta vidus.

Izstādes autore ir LU Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece un LVVA Dokumentu pieejamības un popularizēšanas nodaļas galvenā arhīviste Dr. hist. Mārīte Jakovļeva, māksliniece Baiba Šomase, projekta vadītāja LVVA direktora vietniece Dr. hist. Valda Pētersone.

Izstāde ir veidota trijos trīsdaļīgajos statīvos.


LNA Latvijas Valsts arhīva ceļojošās izstādes

Latvijas Valsts arhīvs sagatavojis sekojošas ceļojošās izstādes, kuras piedāvā eksponēšanai skolās, muzejos, kā arī citiem interesentiem. Arhīva darbinieki sniedz konsultācijas vai stāstījumu par izstādēm.

 

 

Izstāde „Dokumenti par Tobāgo Latvijas Nacionālā arhīva krājumā.”

Izstāde sniedz koncentrētu ieskatu par dažādu veidu dokumentiem, kas saistīti ar Tobāgo. Vecākais ir 17. gs. 1. pusē Johana Štreka zīmētais burinieks no hercoga Jēkaba dokumentu kolekcijas. Iekļauta arī vēsturnieka Edgara Andersona sarakste ar Trinidadas un Tobago vēsturniekiem, arhitekta Staņislava Borbala zīmējumi, fotogrāfijas no Kurzemnieku pieminekļa atklāšanas pasākumiem Tobāgo, 1978.gada 25.jūnijā un kadri no dokumentālajām filmām par Latvijas latviešu viesošanos salā.

Tiek arī piedāvāts ar izstādi saistīts stāstījums/attēlu prezentācija par 17. Kurzemnieku salidojumu Tobāgo 2014.gadā.

Sagatavota: 2014. gadā
Eksponēšanas veids: 1 "roll-up" stends.
Izmēri: 2 m x 1 m
Transportēšana: 1 futrālis (1,10 x 0,20 x 0,20 m)

 

 

Izstāde „Latviešu Dziesmu svētki Eslingenā 1947.gada 25.maijā.”

Izstāde iepazīstina ar Dziesmu svētku organizatoriem, diriģentiem, nošu krājumiem, repertuāru, svētku norisi fotogrāfijās un publikācijās. Sniedz ieskatu arī par saistītiem pasākumiem svētku laikā – Eslingenas mākslinieku darbu izstādi, Mārtiņa Zīverta komēdiju „Minhauzena precības”, daiļamatnieku izstādi.

Sagatavota: 2012. gadā
Eksponēšanas veids: 5 "roll-up" stendi.
Izmēri: 2 m x 1 m
Transportēšana: 5 futrāļi (1,10 x 0,20 x 0,20 m)

 

 

Izstāde „Dziesmu dienas bēgļu nometnēs Vācijā (1946 - 1948).”

Izstāde interesentus iepazīstina ar 12 Vācijas bēgļu nometņu organizētajām latviešu dziesmu dienām un Dziesmu svētkiem laikā no 1946.gada 13.jūnija līdz 1948.gada 17.septembrim. Dokumenti, fotogrāfijas un publikācijas sniedz priekšstatu gan par svētku organizatoriem, diriģentiem, komponistiem, svētku dalībniekiem, norisi un vērienu.

Sagatavota: 2002. gadā
Eksponēšanas veids: 16 planšetes eksponē vertikāli iekārtas.
Izmēri: 1,52 x 1.00 m
Transportēšana: 1 kartona kaste (1,52 x 1,00 x 0,15 m)

 

Kontaktpersona:
Guntis Švītiņš
Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas arhīva eksperts
e-pasts: guntis.svitins@arhivi.gov.lv
Tālr.: 27072918


Uz augšu

alt