Lūdzu uzgaidiet...

Informācija skolām

 

Ventspils zonālajā valsts arhīvā 25.janvārī Ventspils 6.vidusskolas 4.klases audzēkņi piedalīsies nodarbībā „Mūsu atbilde-visstiprākie ieroči : ticība, spīts, brīvības alkas, vienotība” veltītai 1991.gada barikāžu laika atcerei .


2018.gada 14.decembrī
LNA Latvijas Valsts arhīvā ievada nodarbība par LNA dokumentu veidu dažādību, saglabāšanu un popularizēšanu RTU Bakalaura profesionālo studiju programmas "Tehniskā tulkošana" studentiem.


2018.gada 14.decembrī no plkst.10.00 līdz 12.30  Jelgavas ZVA arhiviste Inita Daube Aucē Jelgavas ielā 1a un Ausmas ielā 3 organizē Metodiski praktisko semināru Auces novada pašvaldības iestādēm, apmeklējot klātienē Auces novada bibliotēku un Auces novada Kultūras centru.
Semināra mērķis: informēt Auces novada pašvaldības institūciju darbiniekus par aktualitātēm dokumentu un arhīva pārvaldībā, klātienē apmeklēt Auces novada bibliotēkas un Auces novada Kultūras centra dokumentu arhīvus.


04.decembrī Jelgavas ZVA vecākā eksperte Līga GORBANTE organizē semināru „Aktuālie jautājumi institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldībā” Bauskas novada pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību lietvežiem.

Seminārs notiks Bauskas novada domes telpās plkst.15.00.


Ventspils zonālajā valsts arhīvā 3.decembrī  Ventspils tehnikuma metinātāju specialitātes 4.kursa ekskursija- iepazīšanās ar valsts arhīvu, beidzot lietvedības priekšmeta apgūšanu.


Turpinās izzinošās nodarbības „Kā neapjukt informācijas okeānā”.

 

20.novembrī mācību nodarbība Valmieras Viestura vidusskolas 10. klases skolēniem 22.novembrī mācību nodarbība Valmieras 2.vidusskolas 10. klases skolēniem


08.novembrī Jelgavas ZVA vecākā eksperte Līga GORBANTE organizē semināru „Aktuālie jautājumi institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldībā” Iecavas novada pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību lietvežiem.

Seminārs notiks Iecavas novada domes telpās plkst.10.00.


2018.gada 1. novembrī LNA Latvijas Valsts arhīvā viesosies Rīgas Ukraiņu vidusskolas audzēkņi, lai uzzinātu vairāk par K.Zāles un E.Štālberga radīto Brīvības pieminekli Rīgā. Arhīva apmeklējums ietilpst iniciatīvas „LATVIJAS SKOLAS SOMA” ietvaros.


2018.gada 26.oktobrī 9.00 Jelgavas tehnikuma lietvežu grupas ekskursija LNA Jelgavas zonālajā valsts arhīvā.


2018.gada 12.oktobrī
LNA Latvijas Valsts arhīvā tematiska nodarbība par dokumentu digitalizāciju, saglabāšanu un popularizēšanu Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas studentiem  - topošajiem Bibliotēku informācijas speciālistiem.


Ventspils zonālajā valsts arhīvā 10.oktobrī  13.00  Piltenes vidusskolas 3.klases audzēkņi   piedalīsies nodarbībā „ Ģimenes ciltskoka veidošana”.


Ventspils zonālajā valsts arhīvā 8.oktobrī  10.00  Piltenes vidusskolas 4.klases audzēkņi  un 13.00 5.klases audzēkņi piedalīsies nodarbībā „ Ģimenes ciltskoka veidošana”.


Ventspils zonālajā valsts arhīvā 4.oktobrī  Ventspils tehnikuma mašīnbūves specialitātes 4.kursa ekskursija- iepazīšanās ar valsts arhīvu, beidzot lietvedības priekšmeta apgūšanu.


2018.gada 10.oktobrī Vircavas vidusskolas ekskursija LNA Jelgavas zonālajā valsts arhīvā.


28.septembrī Liepājas zonālo valsts arhīvu apmeklēs Liepājas 3.pamatskolas 6.klases skolēni. Skolēni piedalīsies nodarbībā "Kas ir arhīvs?".


2018.gada 18.maijā mācību centra "BUTS"  Valkas filiāles profesionālās izglītības programmas „Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” kursa dalībnieku ekskursija LNA Valmieras zonālajā valsts arhīvā.


2018.gada 7.maijā mācību centra "BUTS"  Jelgavas filiāles lietvežu kursa ekskursija LNA Jelgavas zonālajā valsts arhīvā.


2.maijā Latvijas Valsts arhīvā (LVA) notiks tematiska nodarbība Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļas studentiem par mākslas darbu kolekcijām un saistītiem dokumentiem LVA.


27.aprīlī  Valmieras Valsts ģimnāzijas 12.c klases skolēnu ekskursija LNA Valmieras zonālajā valsts arhīvā.


2018.gada 26.aprīlī  Dobeles pieaugušo izglītības un attīstības centra  lietvežu kursa ekskursija LNA Jelgavas zonālajā valsts arhīvā.


17.aprīlī Valmieras zonālajā valsts arhīvā notiks ekskursija Valmieras Gaujas krasta vidusskolas - attīstības centra 2./3. klases skolēniem.


Turpinās izzinošās nodarbības „Kā neapjukt informācijas okeānā”.

6.aprīlī mācību nodarbība Valmieras 2.vidusskolas 10. klases skolēniem

10.aprīlī mācību nodarbība Valmieras Viestura vidusskolas 10. klases skolēniem


14.martā Liepājas zonālajā valsts arhīvā notiks nodarbība / ekskursija Liepājas 12.vidusskolas 4. un 5.klases skolēniem


Turpinās izzinošās nodarbības „Kā neapjukt informācijas okeānā”.

6.martā mācību nodarbība Valmieras Viestura vidusskolas 10. klases skolēniem


Turpinās izzinošās nodarbības „Kā neapjukt informācijas okeānā”.

 Valmieras Valsts ģimnāzijas 10. klašu skolēniem 26. februārī mācību nodarbība  Valmieras intergrētās bibliotēkas telpās un 27. februārī ekskursijas Valmieras zonālajā valsts arhīvā un Valmieras muzejā.


Ventspils zonālajā valsts arhīvā 21. februārī notiks nodarbība Rīgas Valsts tehnikuma Laidzes teritoriālās struktūrvienības audzēkņiem "Valsts arhīva būtība, funkcijas un nozīme".


8.februārī Liepājas zonālajā valsts arhīvā notiks nodarbība / ekskursija Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 9. un 10.klases skolēniem.


19.janvārī  mācību centra BUTS lietvežu ekskursija LNA Jelgavas zonālajā valsts arhīvā.


Turpinās izzinošās nodarbības „Kā neapjukt informācijas okeānā”.

 

Skolēniem tiek piedāvāta 90 minūšu gara mācību nodarbība par trim atmiņu institūcijām - LNA Valmieras zonālo valsts arhīvu, Valmieras integrēto bibliotēku un Valmieras muzeju, par informācijas pieejamību tajās un izmantošanas iespējām.

 

Nodarbība 9.janvārī Valmieras Valsts ģimnāzijas 10.a klases skolēniem


Ventspils zonālajā valsts arhīvā 20.decembrī notiks nodarbība Ventspils Tehnikuma audzēkņiem   „Kas ir arhīvs , arhīvglabātavas un dokumenti, kas glabājas arhīvā” .


Turpinās izzinošās nodarbības „Kā neapjukt informācijas okeānā.

Skolēniem tiek piedāvāta 90 minūšu gara mācību nodarbība par trim atmiņu institūcijām - LNA Valmieras zonālo valsts arhīvu, Valmieras integrēto bibliotēku un Valmieras muzeju, par informācijas pieejamību tajās un izmantošanas iespējām.

  Nodarbības 10. klases skolēniem

4.decembrī Valmieras Pārgaujas ģimnāzija

6.decembrī Valmieras Pārgaujas ģimnāzija

19.decembrī Valmieras 5.vidusskola

20.decembrī Valmieras Pārgaujas ģimnāzija


7.decembrī Valmieras tehnikuma grāmatvedības specialitātes 1.kursa audzēkņu mācību ekskursija Valmieras zonālajā valsts arhīvā


6.decembrī Vircavas vidusskolas skolēnu ekskursija LNA Jelgavas zonālajā valsts arhīvā.


Ventspils zonālajā valsts arhīvā 28.novembrī  notiks nodarbība Ventspils Tehnikuma  audzēkņiem „Dokumenta ceļš līdz arhīvam  un to saglabāšana iestādes un valsts arhīvā, arhīvglabātavu apskate un dokumentu atrašana tajā”.


07.11.2017. Ventspils tehnikuma ekskursija Ventspils valsts zonālajā arhīvā - „Dokumenta ceļš līdz arhīvam un to saglabāšana iestādes un valsts arhīvā, arhīvglabātavu apskate un dokumentu atrašana tajā”.


08.11.2017. pulksten 15:00 Ventspils pilsētas skolu vēstures skolotāju ekskursija. Tēma - ko arhīvs var piedāvāt skolēniem, kā nākotnē veidot skolu un arhīva sadarbību un ciltskoku veidošana.


Ventspils zonālajā valsts arhīvā 31.oktobrī  notiks nodarbība Ventspils Tehnikuma  audzēkņiem „Dokumenta ceļš līdz arhīvam  un to saglabāšana iestādes un valsts arhīvā, arhīvglabātavu apskate un dokumentu atrašana tajā”.


31.oktobrī Dobeles pieaugušo izglītības un attīstības centra lietvežu kursa ekskursija LNA Jelgavas zonālajā valsts arhīvā.


26.oktobrī Liepājas zonālajā valsts arhīvā notiks lekcija / ekskursija Liepājas Universitātes studiju programmas "Komunikāciju vadība" studentiem - Latvijas Nacionālais arhīvs, dokumentu uzkrāšana, uzskaite un saglabāšana.


Karjeras nedēļas  pasākumu  ietvaros  Ventspils skolām, kuras laikā bērni un jaunieši var apzināt tālākās  izglītības un profesijas izvēles iespējas, Ventspils zonālajā valsts arhīvā 20.oktobrī  notiks nodarbība Ventspils 6.vidusskolas  6.klases  audzēkņiem „Dokumenta ceļš līdz arhīvam  un to saglabāšana iestādes un valsts arhīvā, arhīvglabātavu apskate un dokumentu atrašana tajā”.


26.oktobrī Zemgales reģionālā kompetenču attīstības centra  lietvežu kursa ekskursija LNA Jelgavas zonālajā valsts arhīvā.


Karjeras nedēļas pasākumu ietvaros Ventspils skolām, kuras laikā bērni un jaunieši var apzināt tālākās izglītības un profesijas izvēles iespējas, Ventspils zonālajā valsts arhīvā 12.oktobrī notiks nodarbība Ventspils 3.vidusskolas 12.klases audzēkņiem „Dokumenta ceļš līdz arhīvam un to saglabāšana iestādes un valsts arhīvā, arhīvglabātavu apskate un dokumentu atrašana tajā”.


29.septembrī mācību centra "BUTS"  Jelgavas filiāles lietvežu kursa ekskursija LNA Jelgavas zonālajā valsts arhīvā.

 


Turpinās izzinošās nodarbības „Kā neapjukt informācijas okeānā”.

 


Regulāras nodarbības skolēniem Ventspils VZA

Photo

 

 

 

 

 

Ventspils zonālais valsts arhīvs  aicina mācību iestāžu audzēkņus apmeklēt  nodarbības  arhīvā :

"Kā veidot ģimenes ciltskoku"

"Ventspils Bērnu pilsētiņas tapšana"

"Dokumenta ceļš līdz arhīvam un to saglabāšana iestādes un valsts  arhīvā, arhīvglabātavu apskate un dokumentu atrašana tajā".

 

Lūdzu pieteikties : ventspils@arhivi.gov.lv

Tālruņi: 26828767


APE ir lielākais tiešsaites arhīvu katalogs pasaulē.

 https://www.youtube.com/watch?v=hUsDb0FCn2o&feature=youtu.be

24.maijā Liepājas zonālajā valsts arhīvā notiks lekcija / ekskursija Nodarbinātības Valsts aģentūras apmācības programmas „Lietveži” audzēkņiem – Latvijas Nacionālais arhīvs. Dokumentu uzkrāšana, uzskaite un saglabāšana.


Turpinās izzinošās nodarbības „Kā neapjukt informācijas okeānā”.

LNA Valmieras zonālā valsts arhīva, Valmieras integrētās bibliotēkas un Valmieras muzeja izzinošās nodarbības „Kā neapjukt informācijas okeānā” Valmieras skolu 10.klašu skolēniem.

15.maijs Valmieras 5.vidusskola

16.maijs Valmieras Viestura vidusskola

19.maijs Valmieras 2.vidusskola

30.maijs Valmieras Viestura vidusskola


Regulāras nodarbības skolēniem Ventspils VZA

Photo

 

 

 

 

 

Ventspils zonālais valsts arhīvs  aicina mācību iestāžu audzēkņus apmeklēt  nodarbības  arhīvā :

"Kā veidot ģimenes ciltskoku"

"Ventspils Bērnu pilsētiņas tapšana"

"Dokumenta ceļš līdz arhīvam un to saglabāšana iestādes un valsts  arhīvā, arhīvglabātavu apskate un dokumentu atrašana tajā".

 

Lūdzu pieteikties : ventspils@arhivi.gov.lv

Tālruņi: 26828767, 63622816


Turpinās izzinošās nodarbības „Kā neapjukt informācijas okeānā”.

 

22.februārī Vidzemes Augstskolas konferenču telpās notika LNA Valmieras zonālā valsts arhīva, Valmieras integrētās bibliotēkas un Valmieras muzeja izzinošā nodarbība „Kā neapjukt informācijas okeānā”. Tajā piedalījās Valmieras Valsts ģimnāzijas 10.klašu skolēni. Pēc nodarbības skolēni devās ekskursijā uz Valmieras zonālo valsts arhīvu.

 


No 24.-28.aprīlim Liepājas zonālajā valsts arhīvā prakses darbu veiks Liepājas Universitātes Vēstures un sociālo zinību skolotāju studiju programmas 1.kursa studenti.


13.aprīlī Ventspils zonālā valsts arhīva pasākumā „Dokumenta ceļš līdz arhīvam un to saglabāšana iestādes un valsts arhīvā, arhīvglabātavu apskate un dokumentu atrašana tajā” piedalīsies Ventspils Tehnikuma audzēkņi.


10.aprīlī  Valmieras Valsts ģimnāzijas 12.klases skolēnu ekskursija LNA Valmieras zonālajā valsts arhīvā.


6.aprīlī  Valmieras un novadu izglītības iestāžu bibliotekāru ekskursija LNA Valmieras zonālajā valsts arhīvā.


24.martā Valmieras tehnikuma grāmatvedības izglītības programmas audzēkņu ekskursija LNA Valmieras zonālajā valsts arhīvā.

Ieskats 15.februāra eksursijā šeit.


Regulāras nodarbības skolēniem Ventspils VZA

Photo

 

 

 

 

 

Ventspils zonālais valsts arhīvs  aicina mācību iestāžu audzēkņus apmeklēt  nodarbības  arhīvā :

"Kā veidot ģimenes ciltskoku"

"Ventspils Bērnu pilsētiņas tapšana"

"Dokumenta ceļš līdz arhīvam un to saglabāšana iestādes un valsts  arhīvā, arhīvglabātavu apskate un dokumentu atrašana tajā".

 

Lūdzu pieteikties : ventspils@arhivi.gov.lv

Tālruņi: 26828767, 63622816


Turpinās izzinošās nodarbības „Kā neapjukt informācijas okeānā”.

 

22.februārī Vidzemes Augstskolas konferenču telpās notika LNA Valmieras zonālā valsts arhīva, Valmieras integrētās bibliotēkas un Valmieras muzeja izzinošā nodarbība „Kā neapjukt informācijas okeānā”. Tajā piedalījās Valmieras Valsts ģimnāzijas 10.klašu skolēni. Pēc nodarbības skolēni devās ekskursijā uz Valmieras zonālo valsts arhīvu.


Uz augšu

alt