Skaidras naudas norēķini Ata ielā 1, (Rīga) tiks pārtraukti ar 2019. gada 2.decembri. Turpmāk skaidras naudas norēķini iespējami tikai Bezdelīgu ielā 1a (Rīga).

Lūdzu uzgaidiet...

Банковские реквизиты

 

Реквизиты для оплаты платных услуг:

Получатель 
 THE NATIONAL ARCHIVES OF REPUBLIC OF LATVIA
 Регистрационный №  90009476367
 SWIFT code  TRELLV22
 Банк получателя  TREASURY OF THE REBUBLIC OF LATVIA
 Адрес банка получателя  Smilsu street 1, LV-1919 , Riga, Latvia
 Счет  LV53TREL2220663003000
 Банк-посредник  SC “Citadele banka”
 Адрес банка-посредника  Republikas square 2a, LV-1010, Riga, Latvia
 SWIFT code  PARXLV22
 Счет  LV87PARX0000624870002 (USD)
 LV11PARX0000624870012 (RUB)

 


Реквизиты для оплаты государственной пошлины:

Получатель 
 TREASURY OF THE REPUBLIC OF LATVIA
 Регистрационный №  90000050138
 SWIFT code  TRELLV22
 Банк получателя  TREASURY OF THE REBUBLIC OF LATVIA
 Адрес банка получателя  Smilsu street 1, LV-1919 , Riga, Latvia
 Счет  LV44TREL1060220919900
 Банк-посредник  SC “Citadele banka”
 Адрес банка-посредника  Republikas square 2a, LV-1010, Riga, Latvia
 SWIFT code  PARXLV22
 Счет  LV87PARX0000624870002 (USD)
 LV11PARX0000624870012 (RUB)

 


Uz augšu

alt