Pandēmijas laikā Arhīvs nesniedz klātienes pakalpojumus

 

Lūdzu uzgaidiet...

Citas dokumentu glabātuves

Kur vēl glabājas dokumenti, izņemot Latvijas Nacionālo arhīvu?

1. Valsts un pašvaldību iestāžu arhīvos:

  • vispārējās darbības dokumenti 10 gadus līdz to nodošanai valsts arhīvos;
  • personāla dokumenti 75 gadus līdz to nodošanai valsts arhīvos, (termiņi var tikt izmainīti iestāžu likvidācijas vai reorganizācijas gadījumos);
  • ierobežotas pieejamības un slepeni dokumenti līdz pieejamības ierobežojumu atcelšanai.

 

2. Privātuzņēmumu, firmu, banku, sabiedrisko organizāciju un citu nevalstisko institūciju arhīvos:

  • vispārējās darbības un personāla dokumenti glabājas pastāvīgi, (dokumenti ar arhīvistisku vērtību var tikt pieņemti valsts arhīvos uz savstarpējas vienošanās pamata).

 

 

3. Pilsētu dzimtsarakstu nodaļu arhīvos:

  • Baznīcu metriku grāmatu un civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu pirmie un otrie eksemplāri par laika periodu no 1920. gada līdz 2012. gadam  glabājas republikas pilsētas dzimtsarakstu nodaļā vai dzimtsarakstu nodaļā, kura atrodas novada administratīvajā centrā.
  • Civilstāvokļa aktu reģistru ieraksti par laika periodu no 2013. gada glabājās dzimtsarakstu nodaļā, kas veikusi civilstāvokļa aktu reģistrāciju.
  • Iesniegumu par atkārtota civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinoša dokumenta pieprasīšanu var iesniegt jebkurā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta glabāšanas vietas.
  • Plašāka aktuālā informācija par atkārtotu dzimšanas/miršanas/laulību apliecības vai izziņas pieprasīšanu arī pieejama  Tieslietu ministrijas mājaslapā

 

*Baznīcu grāmatas ar dzimšanas, laulību un miršanas reģistrācijas ierakstiem par laiku līdz 1919.gadam glabājas Latvijas Valsts vēstures arhīvā.

 

 

4. Totalitārisma seku dokumentēšanas centrā:

  • ziņas un dokumenti, kas saistīti ar LPSR Valsts drošības komiteju.

 

5. Muzeju un bibliotēku rokrakstu fondos:

  • atsevišķu personu, dzimtu, sabiedrisko organizāciju dokumentu kolekcijas.

 


Uz augšu

alt