Augustā Latvijas Nacionālā arhīva lasītavas ir slēgtas!

Lūdzu uzgaidiet...

Citas dokumentu glabātuves

Kur vēl glabājas dokumenti, izņemot Latvijas Nacionālo arhīvu?

1. Valsts un pašvaldību iestāžu arhīvos:

  • vispārējās darbības dokumenti 10 gadus līdz to nodošanai valsts arhīvos;
  • personāla dokumenti 75 gadus līdz to nodošanai valsts arhīvos, (termiņi var tikt izmainīti iestāžu likvidācijas vai reorganizācijas gadījumos);
  • ierobežotas pieejamības un slepeni dokumenti līdz pieejamības ierobežojumu atcelšanai.

 

2. Privātuzņēmumu, firmu, banku, sabiedrisko organizāciju un citu nevalstisko institūciju arhīvos:

  • vispārējās darbības un personāla dokumenti glabājas pastāvīgi, (dokumenti ar arhīvistisku vērtību var tikt pieņemti valsts arhīvos uz savstarpējas vienošanās pamata).

 

3. LR Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta arhīvā (Rīgā, A. Čaka iela 38a, LV – 1050, tālr.: 67830677; 67830675, 67830689; 67830679)

atrodas civilstāvokļa aktu (dzimšanas, laulību, miršanas reģistru) otrie eksemplāri par laiku no 1915.gada (baznīcu grāmatas ar dzimšanas, laulību un miršanas reģistrācijas ierakstiem par laiku līdz 1914.gadam glabājas Latvijas Valsts vēstures arhīvā).

Pilsētu dzimtsarakstu nodaļu arhīvos (Rīgā un visās pilsētās - Latvijas rajonu centros), bet kopš 1994.gada visās pašvaldībās, kur notiek civilstāvokļa aktu reģistrācija atrodas civilstāvokļa aktu (dzimšanas, laulību, miršanas reģistru) pirmie eksemplāri.

 

4. Totalitārisma seku dokumentēšanas centrā:

  • ziņas un dokumenti, kas saistīti ar LPSR Valsts drošības komiteju.

 

5. Muzeju un bibliotēku rokrakstu fondos:

  • atsevišķu personu, dzimtu, sabiedrisko organizāciju dokumentu kolekcijas.

 


Uz augšu

alt