Arhīvs ar 18.maiju atsāk klātienes pakalpojumu sniegšanu pēc iepriekšēja pieraksta

Lūdzu uzgaidiet...

Elektronisko dokumentu nodošana

Latvijas Nacionālais arhīvs pieņem glabāšanā elektroniskos dokumentus.

Prasības elektronisko dokumentu nodošanai glabāšanai Latvijas Nacionālajā arhīvā nosaka 2004.gada 2.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.117 „Noteikumi par elektronisko dokumentu izvērtēšanas veidu, saglabāšanas kārtību un nodošanu valsts arhīvam glabāšanā”; 2012.gada 6.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.748  „Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” un 2012.gada 6.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.749 „Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā”.

 Lai nodotu elektroniskos dokumentus glabāšanai arhīvā, institūcijai jānoslēdz līgums par elektronisko dokumentu nodošanu pastāvīgā valsts glabāšanā (līguma paraugi parakstīšanai ar e-parakstu un parakstīšanai papīrā)

 

Lai varētu uzsākt elektronisko dokumentu nodošanu, Vienotajā valsts arhīvu informācijas sistēmā (VVAIS) jābūt ievadītai un apstiprinātai fonda uzziņu sistēmai: arhīviskā apraksta shēmai, fonda un lietu aprakstiem.

Elektroniskajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem nodošanai – jābūt izveidotām elektronisko dokumentu nodošanas pakotnēm (SIP).

 

Konsultācijas tehniskos jautājumos par elektronisko dokumentu saglabāšanu un nodošanu valsts glabāšanā:
Latvijas Nacionālā arhīva Institūciju dokumentu un arhīvu pārvaldības departamenta arhīva eksperts
Svjatoslavs Matvējevs
tālr. 27064750
e-pasts: svjatoslavs.matvejevs@arhivi.gov.lv

 

Elektronisko dokumentus nodošana valsts glabāšanā, izmantojot Vienoto valsts arhīvu informācijas sistēmu:

 

  1. Institūcija VVAIS ievada arhīviskā apraksta shēmu, fonda un lietu aprakstus, izveido lietām piesaistītas glabājamās vienības, iesniedz apstiprināšanai;

Tiesības veidot uzziņu sistēmu VVAIS Institūcija iegūst, noslēdzot līgumu par Iestāžu portāla izmantošanu. Informācija par portālu atrodama šeit.

2. Latvijas Nacionālai arhīvs izskata un apstiprina iesniegto uzziņu sistēmu;

3. Institūcija lejuplādē rīku elektronisko dokumentu nodošanas pakotņu veidošanai (SIP Creator);

 Rīks elektronisko dokumentu nodošanas pakotņu veidošanai lejuplādējams šeit.

4. Institūcija no VVAIS izgūst EAD apraksta datni un ielādē SIP Creator;

5. Institūcija SIP Creator ievada nepieciešamos metadatus un pievieno dokumentu datnes;

Metodika SIP pakas veidošanai un nodošanai atrodama šeit.

6. Institūcija sagatavo un iesniedz GV nodošanas un pieņemšanas aktu;

7. Latvijas Nacionālai arhīvs izveido pieeju FTP serverim un paziņo institūcijai, kā sagatavoto pakotni (SIP) nodot tiešsaistē uz FTP serveri.

8. Institūcija sagatavoto pakotni iesūta uz FTP serveri pieņemšanai LNA.

9.Latvijas Nacionālai arhīvs uzsāk pieņemšanas procesu VVAIS.

10. Pēc pieņemšanas beigām Latvijas Nacionālai arhīvs pārbauda, vai pieņemšanas darbplūsma ir pabeigta bez kļūdām, vai visas GV pieņemtas, pabeidz pieņemšanu un apstiprina modificēto aprakstīšanas shēmu VVAIS.

 

Datu bāzu datu nodošanai valsts glabāšanā nav atšķirības no pārējo elektronisko dokumentu nodošanas procedūras:

  1. No datu bāzes tiek eksportēti dati .CSV, .XML vai .SIARD2 formātos.
  2. SIP Creator ievada nepieciešamos metadatus un pievieno .CSV, .XML vai .SIARD2 datnes.

 

Lai varētu izmantot nodotos elektroniskos dokumentus:

 

1. Lietotājs Vienotajā valsts arhīvu informācijas sistēmā (VVAIS) meklē nepieciešamo informāciju. Meklēt var fondu, lietu, dokumentu līmenī pēc nosaukuma, datējuma, uzziņu koda, dokumenta autora u.c. kritērijiem.

2. Atrod nepieciešamos apraksta vienību (lietu vai dokumentu), šķirklī „GV” klikšķina „Pieprasīt DIP”. Sistēma atver pieprasītā dokumenta datni.

Atrod nepieciešamos apraksta vienību (lietu vai dokumentu), šķirklī „GV” klikšķina „Pieprasīt DIP”. Sistēma atver pieprasītā dokumenta datni."

 

 

 

 

 


Uz augšu

alt