Tehnisku iemeslu dēļ no 20.01.2020. līdz 24.01.2020. LNA bibliotēka (Šķūņu iela 11, Rīga) būs slēgta!

Lūdzu uzgaidiet...

Iesniegto pieprasījumu apskate

Lai skatītu savus pieprasītos pakalpojumus, atbildes uz pieprasījumu, kā arī saņemtās datnes:

  1. Autentificējieties portālā (sk. Autentificēšanās portālā).
  2. Noklikšķiniet uz sava lietotājvārda portāla augšējā joslā – tiek atvērta lietotāja konta loga sadaļa „Konts”.
  3. Atveriet lietotāja konta loga sadaļu „Pakalpojumi” – tiek atvērts iesniegto pieprasījumu saraksts:

Sarakstā pieprasījumi attēloti saraksta veidā sakārtoti pēc pieprasīšanas datuma, kur augšpusē – jaunākie pieprasījumi.

Atverot pieprasījumu sarakstu, sākotnēji tiek attēloti pieprasījumi, kas iesniegti, sākot ar iepriekšējo mēnesi. Lai atlasītu citā laika periodā iesniegtos pieprasījumus, izmantojiet atlases filtru virs saraksta – ierakstiet datumu no un/vai datumu līdz un noklikšķiniet uz [Atlasīt].

Piezīme! Atlasīt var pieprasījumus laika periodā ne garākā kā 6 mēneši.

Par katru pieprasījumu sarakstā tiek attēlots:

Pieprasīšanas datums – noklikšķinot uz šī datuma, tiek atvērts pieprasījuma apskates logs;

Statuss – pieprasījuma statuss.

Piezīme! Pieprasījuma statusi atšķiras atkarībā no pieprasījuma veida. Skatiet informāciju par statusiem pie atbilstošā pieprasījuma apskates formas apraksta.

Numurs – pakalpojuma sniedzēja pieprasījumam piešķirtais numurs;

Veids – pieprasījuma veids.

Ja pieprasījumam pievienotas izsniedzamās datnes – izziņas vai dokumentu kopijas, pie ieraksta attēlota ikona . Uzklikšķiniet uz ikonas, lai izvērstu ierakstu un skatītu datnes. Lai atvērtu vai lejupielādētu pievienoto datni, noklikšķiniet uz datnes nosaukuma. Ierakstu var savērst, noklikšķinot uz ikonas .

 


Uz augšu

alt