exh1 exh1 exh1 exh1

                           Informējam, ka sakarā ar Cēsu zonālā valsts arhīva dokumentu pārvietošanu, arhīva izziņu sagatavošanas laiks var pārsniegt 30 dienas. 

Lūdzu uzgaidiet...

Izziņas saņemšana portālā

Ja iesniedzot izziņas pieprasījumu, atbildes saņemšanas vietu un veidu norādījāt „Portālā”, tad sagatavotā izziņa tiek pievienota pieprasījumam, kur to var lejupielādēt un saglabāt uz sava datora. Izziņas datne pieprasījuma var būt pievienota, kad pieprasījums ir izpildīts, t.i., tā statuss ir „Izpildīts”.

Lai lejupielādētu saņemto izziņu:

  1. Autentificējieties portālā (sk. Autentificēšanās portālā).
  2. Atveriet savu iesniegto pieprasījumu sarakstu (sk. Iesniegto pieprasījumu apskate).

Ja izziņas pieprasījumam pievienotas izsniedzamās datnes, pie ieraksta attēlota ikona Uzklikšķiniet uz ikonas, lai izvērstu ierakstu un skatītu datnes. Lai atvērtu vai lejupielādētu pievienoto datni, noklikšķiniet uz datnes nosaukuma. Ierakstu var savērst, noklikšķinot uz ikonas

 


Uz augšu

alt