Lūdzu uzgaidiet...

Dokumentu glabāšanas termiņi un paraugnomenklatūras

Dokumentu glabāšanas termiņu saraksti

Eiropas Savienības struktūrfondu 2004.-2006.gada plānošanas perioda tipveida dokumentu glabāšanas termiņu paraugsaraksts (PDF formātā)

Iekšējā audita lietu saglabāšana un arhivēšana (PDF formātā)

Nodarbināto apmācību apliecinošo dokumentu reģistrācijas dokumentu glabāšanas termiņi (PDF formātā)

Grāmatvedības tipveida dokumentu glabāšanas termiņu paraugsaraksts (PDF formātā)

 

 


Paraugnomenklatūras

Novada pašvaldības paraugnomenklatūra (Excel formātā) saskaņota 23.04.2020. DAPEK sēdē Nr.3e un Paskaidrojums par Novada pašvaldības lietu paraugnomenklatūras piemērošanu(papildināts 07.05.2020)

Būvniecības informācijas sistēmas lietu paraugnomenklatūra saskaņota 26.06.2019. DAPEK sēdē Nr.9

Dzimtsarakstu nodaļas lietu paraugnomenklatūra (PDF formātā)

LR Prokuratūras struktūrvienību lietu nomenklatūra  2018. gadam saskaņota DAPEK sēdē 27.03.2018. 4. sēdē (PDF formātā)

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju lietu paraugnomenklatūra saskaņota 23.04.2020. DAPEK sēdē Nr.3"E" (DOCX formātā)

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo izglītības iestāžu lietu paraugnomenklatūra, rīkojums, klasifikācijas shēma, paraugnomenklatūra saskaņota DAPEK 07.02.2019. sēdē Nr.3

Tiesas lietu un dokumentu paraugnomenklatura (PDF formātā)

Grozījumi  Tiesas lietu un dokumentu paraugnomenklatura 20.12.2016 (PDF formā)

Grozījumi Tiesas lietu un dokumentu paraugnomenklatura 31.10.2017 (PDF formā)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras teritoriālās nodaļas lietu parqaugnomenklatūra (PDF formātā)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālo vienību lietu un dokumentu paraugnomenklatūra (PDF formātā)

Virsmežniecību lietu nomenklatūra 2012. gadam (PDF formātā)