Lūdzu uzgaidiet...

Dokumentu glabāšanas termiņi un paraugnomenklatūras

Dokumentu glabāšanas termiņu saraksti

Eiropas Savienības struktūrfondu 2004.-2006.gada plānošanas perioda tipveida dokumentu glabāšanas termiņu paraugsaraksts (PDF formātā)

Iekšējā audita lietu saglabāšana un arhivēšana (PDF formātā)

Nodarbināto apmācību apliecinošo dokumentu reģistrācijas dokumentu glabāšanas termiņi (PDF formātā)

Personāla tipveida dokumentu glabāšanas termiņu paraugsaraksts (PDF formātā)

Grāmatvedības tipveida dokumentu glabāšanas termiņu paraugsaraksts (PDF formātā)

Publisko iepirkumu tipveida dokumentu glabāšanas termiņu saraksts (PDF formātā)

 


Paraugnomenklatūras

Dzimtsarakstu nodaļas lietu paraugnomenklatūra (PDF formātā)

LR Prokuratūras struktūrvienību lietu nomenklatūra  2018. gadam saskaņota DAPEK sēdē 27.03.2018. 4. sēdē (PDF formātā)

Tiesas lietu un dokumentu paraugnomenklatura (PDF formātā)

Grozījumi  Tiesas lietu un dokumentu paraugnomenklatura 20.12.2016 (PDF formā)

Grozījumi Tiesas lietu un dokumentu paraugnomenklatura 31.10.2017 (PDF formā)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras teritoriālās nodaļas lietu parqaugnomenklatūra (PDF formātā)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālo vienību lietu un dokumentu paraugnomenklatūra (PDF formātā)

Virsmežniecību lietu nomenklatūra 2012. gadam (PDF formātā)

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju lietu paraugnomenklatūra saskaņota 11.05.2017.DAPEK sēdē Nr.7"E" (PDFformātā)