Skaidras naudas norēķini Ata ielā 1, (Rīga) tiks pārtraukti ar 2019. gada 2.decembri. Turpmāk skaidras naudas norēķini iespējami tikai Bezdelīgu ielā 1a (Rīga).

Lūdzu uzgaidiet...

Arhīvā uzkrātie dokumenti

Siguldas zonālajā valsts arhīvā uzkrāti:

  • PSRS okupācijas laika vietējo valsts varas un pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un organizāciju dokumenti no 1944. gada līdz 1991. gadam.

  • Likvidēto Rīgas apriņķa (1944-1949), Baldones (1950-1959), Saulkrastu (1949-1956), Siguldas (1950-1962) un Rīgas (1950-2009) rajona izpildu komiteju dokumenti.

  • Latvijas Republikas perioda vietējo valsts un pašvaldību institūciju dokumenti no 1991. gada.

  • Rūpniecības uzņēmumu: Sauriešu valsts būvmateriālu kombināta (1944-2001), Būvmateriālu un konstrukciju valsts uzņēmuma „Vangaži” (1956-2000), Valsts uzņēmuma „Olaines ķīmiski-farmaceitiskās rūpnīcas” (1968-1997), kūdras rūpnīcas „Baloži” (1944-1997) u.c. dokumenti.

  • Lauksaimniecības uzņēmumu – kolhozu, padomju saimniecību, paju sabiedrību dokumenti (agrofirmas „Ādaži” (1948-1994), „Salaspils” (1945-1993), zinātniski-pētniecisko saimniecību „Sigulda” (1948-2002) un „Krimulda” (1947-1998), Valsts saimniecības „Gauja” (1946-1997), Valsts šķirnes putnkopības saimniecības „Zaķumuiža” (1949-1994), Tīraines dārzeņu selekcijas un izmēģinājumu stacijas (1944-1986) u.c. dokumenti.

  • Enerģētikas uzņēmumu – Valsts akciju sabiedrības „Daugavas hidroelektrostaciju būvniecība” (1961-1999), Akciju sabiedrības „Latvenergo” filiāles „Centrālie elektriskie tīkli” (1958-1995), uzņēmuma „Inčukalna pazemes gāzes krātuve” (1972-1997) dokumenti.

  • Izglītības, veselības aprūpes, kultūras, sporta iestāžu un organizāciju dokumenti (Siguldas Valsts ģimnāzijas (1944-1996), J. Rainberga Murjāņu sporta internātskolas (1965-2001), rehabilitācijas slimnīcas „Krimulda” (1944-2002), Valsts mācību un treniņu centra kamaniņu sportā un bobslejā „Sigulda” (1986-1995), Gaujas Nacionālā parka (1973-1999) u.c.).

  • Likvidēto, bankrotējušo un privatizēto valsts iestāžu un atsevišķu privāto uzņēmumu dokumenti.

  • Mājas grāmatu kolekcija.

  • Dokumenti par personas izglītību, darba stāžu un atalgojumu.

Piezīme: Arhīvā ir izveidota datu bāze – Rīgas rajona DDP IK lēmumi no 1950. gada līdz 1996. gadam. Visa pārējā informācija tiek meklēta skatot lapu pa lapai.


Uz augšu

alt