Skaidras naudas norēķini Ata ielā 1, (Rīga) tiks pārtraukti ar 2019. gada 2.decembri. Turpmāk skaidras naudas norēķini iespējami tikai Bezdelīgu ielā 1a (Rīga).

Lūdzu uzgaidiet...

Arhīvā uzkrātie dokumenti

Jēkabpils zonālajā valsts arhīvā uzkrāti:

 • PSRS okupācijas laika Aizkraukles (līdz 1990. gadam – Stučkas), Jēkabpils un Ogres rajonu vietējo valsts varas un pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un organizāciju dokumenti no 1944. gada līdz 1991. gadam, tajā skaitā likvidēto Jēkabpils (1945-1949), Ogres (1947-1949) apriņķu un Jaunjelgavas, Neretas (1950-1956), Krustpils (1950-1962), Līvānu un Pļaviņu (1950-1959) rajonu iestāžu dokumenti.

 • Aizkraukles, Jēkabpils un Ogres rajonu Latvijas Republikas perioda vietējo valsts un pašvaldību institūciju dokumenti (1991-1996); atsevišķu privāto uzņēmumu dokumenti.

 • LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas departamenta Aizkraukles (līdz 1990. gadam – Stučkas), Jēkabpils un Ogres rajonu nodaļu norakstīto pasu kolekcija; mājas grāmatu kolekcija.

 • Lauksaimniecības uzņēmumu – kolhozu un padomju saimniecību – dokumenti (starp tiem arī Skrīveru izmēģinājumu saimniecības, Ogres dārzkopības izmēģinājuma stacijas dokumenti) sākot ar 1948. gadu.

 • Mācību, veselības aprūpes, kultūras, sporta iestāžu un organizāciju dokumenti – sākot ar 1945. gadu

 • Aizkraukles Jēkabpils, Ogres rajona likvidēto kara komisariāta dokumenti (Jēkabpils kara komisariāta dokumentos atrodamas ziņas par Otrā pasaules kara laikā kritušajiem un bez vēsts pazudušajiem Padomju armijas karavīriem)

 • Aizkraukles (Stučkas) valsts notariāta kantora (1968-1993), Jēkabpils valsts notariāta kantora (1945-1993), Līvānu valsts notariāta kantora (1990-1993), Ogres valsts notariāta kantora (1949-1993) dokumenti.

 • Jēkabpils apriņķa, Aizkraukles, Ogres un Jēkabpils rajonu māju grāmatu kolekcija (1945-2003), kā arī Līvānu apriņķa un rajona mājas grāmatu kolekcija (1945-1959).

 • Aizkraukles, Ogres un Jēkabpils rajonu likvidēto, bankrotējušo un privatizēto valsts iestāžu un uzņēmumu pastāvīgi glabājamie un personāla dokumenti.

 • Aizkraukles, Ogres un Jēkabpils rajonu likvidēto privāto juridisko personu pastāvīgi glabājamie un personāla dokumenti.

 • Personas dokumentu fonds – akadēmiķa Sigismunda Timšāna publikāciju, savākto, tematiski sakārtoto materiālu un grāmatu fonds. Savākto materiālu tematika visaptveroša – vēsture, politika, kultūra, personālijas, ekonomika, lauksaimniecība u.c.


Uz augšu

alt