Skaidras naudas norēķini Ata ielā 1, (Rīga) tiks pārtraukti ar 2019. gada 2.decembri. Turpmāk skaidras naudas norēķini iespējami tikai Bezdelīgu ielā 1a (Rīga).

Lūdzu uzgaidiet...

Arhīvā uzkrātie dokumenti

Personāla dokumentu valsts arhīvā uzkrāti:

  • Personāla dokumenti (personas lietas un kartītes, pensiju lietas, personu konti, sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu uzskaites kartītes u.c. dokumenti).

  • No likvidētajām un reorganizētajām institūcijām neizņemtie dokumentu oriģināli (vairāk nekā 184 tūkstoši dokumentu – darba grāmatiņas, izglītības dokumenti, algas nodokļa grāmatiņas u.c.).

  • iedzīvotāju norakstītās pases no 1996. gada līdz 2009. gadam ieskaitot (vairāk nekā 986 tūkstoši dokumentu).

  • Medicīnas dokumenti (slimību un dzemdību vēstures, slimnieku kartotēkas u.c.).

  • Izglītības dokumenti.

  • Mājas grāmatas.

  • Kuģu ruļļi.

 


Uz augšu

alt