Lūdzu uzgaidiet...

Vakances


Latvijas Nacionālais arhīvs (Reģ.Nr.900009476367)

izsludina konkursu aicinot darbā

Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta

Restaurācijas nodaļas

rokrakstu, dokumentu, grāmatu restauratoru (/-i)

uz nenoteiktu laiku

Darbavieta: Bezdelīgu iela 1A, Rīga

 

            Dokumentu preventīvās saglabāšanas departaments ir Latvijas Nacionālā arhīva funkcionāla struktūrvienība, kas nodrošina nacionālā dokumentārā mantojuma konservāciju un restaurāciju, nodrošinājuma un izmantošanas fondu veidošanu, kontrolē arhīvvides kvalitāti.

 

Mēs piedāvājam:

 •  interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • dinamisku darba vidi un profesionālu izaugsmi, atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
 • pieredzi kultūras mantojuma saglabāšanā un izmantošanā Latvijā un ārvalstīs;
 • mēnešalga pārbaudes laikā no 675 euro (950 euro atbilstoši profesionālajai pieredzei 3.kategorijai) pirms nodokļu nomaksas.

 

Prasības:

 • augstākā izglītība;
 • restauratora kvalifikācija (speciālists, meistars, vecmeistars) rokrakstu, dokumentu, grāmatu un citu papīra izstrādājumu restaurācijā;
 • izpratne par kultūras mantojuma saglabāšanu;
 • labi attīstītas kompetences: elastīga domāšana, komunikācija;
 • labas iemaņas strādāt ar datorprogramu MS Office (Word, Excel);
 • svešvalodu zināšanas (angļu, krievu), kas nepieciešamas amata pienākumu izpildei;
 • prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas, pašizglītoties un pilnveidot profesionālās iemaņas.

 

Galvenie pienākumi:

 • analizēt papīru, adhezīvus un informācijas nesējus un interpretēt iegūtos rezultātus;
 • izpildīt sarežģītu papīra dokumentu, t.s. fotogrāfiju, kartona un pausauduma konservācijas un restaurācijas darbus, patstāvīgi izvēloties restaurācijas metodiku;
 • novērtēt un dokumentēt objektu stāvokli, noteikt darba uzdevumus un rezultātus, aizpildīt restaurācijas pases;
 • ieteikt optimālos priekšmeta glabāšanas apstākļus, piedalīties glabājamo vienību pārbaudē.

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, LNA informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir LNA.

 

Pretendentiem līdz 04.10.2019. jāiesniedz vai jānosūta CV un motivācijas vēstuli un augstākās izglītības apliecinoša dokumentu kopiju un restauratora kvalifikāciju uz e–pasta adresi: personals@arhivi.gov.lv vai Latvijas Nacionālā arhīva Personālā vadības nodaļai Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV–1050. Uzziņas pa tālruni: 29188861, 22324649

 


Latvijas Nacionālais arhīvs (Reģ.Nr.900009476367)

aicina darbā

Jelgavas zonālajā valsts arhīvā

Arhīva eksperti (u)

uz nenoteiktu laiku

Darbavieta: Pulkveža Brieža iela 24, Jelgava

 

Latvijas Nacionālā arhīva Jelgavas zonālais valsts arhīvs uzkrāj un saglabā nacionālā dokumentārā mantojuma daļu - Latvijas Republikas (no 1990.gada) institūciju, likvidēto privāto tiesību subjektu, kā arī padomju okupācijas perioda valsts pārvaldes, pašvaldību, uzņēmumu, organizāciju dokumentus ar arhīvisku vērtību.

 

Prasības pretendentam:

 • augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība arhīvniecībā vai humanitārajās zinātnēs;
 • pieredze arhīva jomā vai dokumentu pārvaldībā no viena līdz trim gadiem;
 • datubāzu veidošana; informācijas zinātne;
 • svešvalodu zināšanas vismaz divās svešvalodās (angļu, krievu), kas nepieciešamas amata pienākumu izpildei, citas svešvalodas tiks uzskatītas par priekšrocību.
 • labi attīstītas kompetences: elastīga domāšana, komunikācija, orientācija uz klientu,  patstāvība, ētiskums.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • uzraudzīt dokumentu un arhīvu pārvaldības kārtības ievērošanu amata uzraudzībā esošajās institūcijās;
 • sniegt konsultācijas, metodisko un praktisko palīdzību amata uzraudzībā esošām institūcijām dokumentu un arhīvu pārvaldības, sakārtošanas, aprakstīšanas, izmantošanas un glabāšanas jautājumos;
 • izvērtēt amata uzraudzībā esošo institūciju dokumentu klasifikācijas shēmas, lietu nomenklatūras, glabāšanas termiņus, aprakstus un dokumentu iznīcināšanas aktus arhīvu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos;
 • koordinēt amata uzraudzībā esošo institūciju dokumentu nodošanu valsts glabāšanā arhīvu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
 • organizēt darbu saistībā ar likvidējamo privāto tiesību juridisko personu dokumentu  nodošanu un pieņemšanu valsts glabāšanā.

 

Piedāvājam:

 • radošu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • profesionālās pilnveides un izaugsmes iespējas;
 • mēnešalgu pārbaudes laikā no 800 euro (830 euro atbilstoši profesionālajai pieredzei 3.kategorijai) pirms nodokļu nomaksas.

 

       Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Latvijas Nacionālais arhīvs informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Nacionālais arhīvs.

       Pretendentiem līdz 2019.gada 19.septembrim jāiesniedz vai jānosūta  motivācijas vēstuli, CV un augstākās izglītības apliecinoša dokumentu kopiju uz e–pasta adresi: personals@arhivi.gov.lv  vai  Latvijas Nacionālā arhīva Personāla vadības nodaļai Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV–1050. Uzziņas pa tālruni: 29579108 vai 29610152.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti atlases otrajai kārtai.

           

 


Latvijas Nacionālais arhīvs (Reģ.Nr.90009476367)

aicina darbā

Attīstības plānošanas nodaļas

referentu uz nenoteiktu laiku

(darba vieta: Šķūņu iela 11, Rīga)

 

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē, kas saistīts ar mājaslapas uzturēšanu internetā un dokumentu pārvaldību elektroniskā vidē;
 • mēnešalgu pārbaudes laikā 745 euro (830 euro atbilstoši profesionālajai pieredzei 3.kategorijai) pirms nodokļu nomaksas.

 

Prasības:

 • profesionālā vidējā izglītība institūciju darba organizācijā;
 • prasme izmantot informācijas tehnoloģijas efektīvāku uzdevumu izpildei;
 • pieredze mājas lapas uzturēšanā un atjaunošanā;
 • prasme uzlabot tīmekļvietni, kas satur tekstu, attēlu un citus interaktīvus plašsaziņas līdzekļus;
 • vēlama pieredze fotografēšanā un pieredze attēlu apstrādes programmām (piemēram, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw, Freehand);
 • pieredze elektronisko un fizisko dokumentu apstrādē, apritē, saglabāšanā no 1 gadiem līdz 3 gadiem;
 • pieredze elektronisko reģistru veidošanā un uzturēšanā;
 • ļoti labas prasmes darbā ar datoru, MS Office (Word, Excel, Access) pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • svešvalodu zināšanas (angļu, krievu), kas nepieciešamas amata pienākumu izpildei.

 

Galvenie pienākumi:

 • veikt Latvijas Nacionālā arhīva mājas lapas un sociālo tīklu kontu satura plānošanu, izstrādāšanu un aktualizēšanu;
 • veikt attēlu apstrādi pirms izvietošanas WEB resursos;
 • izvērtēt, atlasīt un kārtot dokumentus informatīvā atbalsta nodrošināšanai dažādos dokumentu pārvaldības posmos;
 • veikt dokumentu pārvaldības un dokumentu pārvaldības sistēmas iekšējo kontroli un uzraudzību;
 • sagatavot atbildes un/vai pārsūtīt dokumentus izpildei pēc piekritības;
 • nodrošināt dokumentu glabāšanu, izmantošanu un pieejamību līdz nodošanai institūcijas arhīvā.

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, LNA informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir LNA.

Pretendentiem līdz 20.09.2019. jāiesniedz vai jānosūta CV, motivācijas vēstuli un izglītības apliecinoša dokumentu kopiju uz e–pasta adresi: personals@arhivi.gov.lv. vai Latvijas Nacionālā arhīva Personālā vadības nodaļai Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV–1050. Uzziņas pa tālruni:22324649

 

 Latvijas Nacionālais arhīvs (Reģ.Nr.900009476367)

aicina darbā

Informācijas tehnoloģiju nodaļas

sistēmu inženieri

uz nenoteiktu laiku

                                             Darbavieta: Šķūņu iela 11, Rīga, LV -1050                                                                                                         

              Informācijas tehnoloģiju nodaļa ir Latvijas Nacionālā arhīva funkcionāla struktūrvienība, kas nodrošina LNA informācijas sistēmu drošību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, LNA pārziņā esošo informācijas sistēmu izstrādes, ieviešanas un uzturēšanas atbalsta nodrošināšanu, kontrolē resursu pieejas tiesības un datu kvalitāti.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • profesionālu izaugsmi, atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
 •  mēnešalga pārbaudes laikā atbilstoši profesionālajai pieredzei 816 euro (1.kategorija),
 • 833 euro (2.kategorija), 850 euro (3.kategorija) pirms nodokļu nomaksas.

 

Prasības:

 • Informātikas nozarei atbilstoša augstākā izglītība vai augstākā izglītība, kas papildināta ar speciālām mācībām profesionālajā jomā;
 • vismaz 2 gadu pieredze attiecīgajā profesijā vai specialitātē;
 • profesionālas prasmes datortehnikas, programmu un datortīkla darba traucējumu diagnosticēšanā un novēršanā ar operētājsistēmu saimi Microsoft Windows vismaz MTA: Windows Operating System Fundamentals līmenī;
 • profesionālas prasmes datortīkla darba traucējumu diagnosticēšanā ar tīkla aparatūras operētājsistēmu Mikrotik RouterOS vismaz MTCNA līmenī;
 • svešvalodu zināšanas (angļu), kas nepieciešamas amata pienākumu izpildei;
 • spēj patstāvīgi uzrakstīt strādājošo kodu vismaz vienā no programmēšanas valodām:C/C++,

VBScript, JScript, Python un izskaidrot, kāpēc tas strādā;

 • labas komunikācijas prasmes.

Galvenie pienākumi:

 • veikt personālo datoru un to perifērijas iekārtu un failu tīkla servisu darbības un pieejamības nodrošināšanu un attīstību saskaņā ar spēkā esošajiem ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem;
 • instalēt, konfigurēt un atjaunināt programmatūru atbildībā esošajos resursos;
 • modificēt programmatūras instalācijas un konfigurācijas pakotnes un veidot to automātiskās izplatīšanas pakotnes;
 • veikt pasākumus atbildībā esošo resursu aizsargāšanai pret nesankcionētu piekļuvi un/vai nesankcionētas programmatūras palaišanu;
 • atbildībā esošajiem resursiem veikt aparatūras un instalētās programmatūras uzskaiti, licenču auditu un sistemātiski veidot rezerves kopijas;
 • veidot rīkus automatizētam programmatūras un konfigurācijas auditam;
 • diagnosticēt atbildībā esošo resursu darbības traucējumus, novērst tos vai ieteikt risinājumus traucējumu novēršanai;
 • pieņemt un reģistrēt LNA darbinieku pieteikumus par problēmām darbā ar LNA lietoto datortehniku, perifērijas iekārtām un programmatūru, kompetences ietvaros risināt šīs problēmas vai sadarboties ar citiem atbalsta avotiem;
 • uzstādīt personālos datorus un to perifērijas iekārtas LNA lietotāju darba vietā.

 

       Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, LNA informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir LNA.

Pretendentiem līdz 20.09.2019. jāiesniedz vai jānosūta CV un motivācijas vēstuli un augstākās izglītības apliecinoša dokumentu kopiju uz e–pasta adresi: personals@arhivi.gov.lv vai Latvijas Nacionālā arhīva Personālā vadības nodaļai Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV–1050. Uzziņas pa tālruni: 29579108 un 26437636. Lūdzam ievērot, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti atlases otrajai kārtai.