Lūdzu uzgaidiet...

Vakances

             

 

Latvijas Nacionālais arhīvs (Reģ.Nr.900009476367)

aicina darbā

Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva

Dokumentu izmantošanas nodaļas arhīvistu (/-i)

uz nenoteiktu laiku

Darbavieta: Šmerļa iela 5, Rīga

 

Ja Tev patīk pētīt senas fotogrāfijas un skatīties vēsturiskas un dokumentālas filmas, ja Tevi aizrauj informācijas meklēšana, notikumu un faktu noskaidrošana un Tevī ir vēlme realizēt jaunas interesantas idejas, aktivitātes un projektus, tad šis darba sludinājums ir domāts tieši Tev!

 

Galvenie pienākumi:

 • veidot un aktualizēt Arhīva uzziņu sistēmu;
 • veikt filmu, fotogrāfiju un skaņas ierakstu aprakstīšanu;
 • apkalpot pētniekus (arī ārvalstu) arhīva lasītavā;
 • sagatavot atbildes uz personu pieprasījumiem;
 • veikt ar pētnieku apkalpošanu saistīto dokumentu reģistrēšanu Vienotajā Valsts arhīvu informācijas sistēmā.

 

Prasības:

 • augstākā izglītība arhīvniecībā vai humanitārajās zinātnēs (priekšroka kandidātiem ar izglītību vēstures zinātnē);
 • vēlamas zināšanas un praktiskā pieredze darbā ar audiovizuālajiem, foto, skaņas dokumentiem (no 1 gada līdz 3 gadiem);
 • zināšanas par Latvijas sabiedriski politisko norišu un kultūras vēsturi;
 • izpratne par Autortiesību likumu un normatīviem aktiem dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā;
 • zināšanas (teorija un prakse) par dokumentu izvērtēšanu, klasifikāciju, sistematizāciju, aprakstīšanu, izmantošanu;
 • izpratne par dokumentu apstrādes tehnoloģijām un iekārtām;
 • prasmes un zināšanas dokumentu sagatavošanā un pārvaldībā;
 • labi attīstītas kompetences: elastīga domāšana, komunikācija, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, patstāvība, ētiskums;
 • svešvalodu zināšanas (angļu, krievu), kas nepieciešamas amata pienākumu izpildei;
 • iemaņas darbā ar datoru MS Office pieredzējuša lietotāja līmenī.

 

Mēs piedāvājam:

 • darbu valsts pārvaldē;
 • iespēju strādāt radoši un realizēt savas idejas;
 • strādāt ar unikālām Latvijas vēstures foto un audio un video liecībām;
 • dinamisku un profesionālo izaugsmi veicinošu darba vidi;
 • darbu draudzīgā kolektīvā meža ielokā.
 • mēnešalga pārbaudes laikā 740 euro (770 euro atbilstoši profesionālajai pieredzei 3.kategorijai) pirms nodokļu nomaksas.

 

Pretendentiem līdz 21.07.2019., jāiesniedz vai jānosūta CV un motivācijas vēstuli un augstākās izglītības apliecinoša dokumentu kopiju Latvijas Nacionālā arhīva Personālā vadības nodaļai Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV–1050, vai uz e–pasta adresi: personals@arhivi.gov.lv. Uzziņas pa tālruni:29643725, 22324649.


Latvijas Nacionālais arhīvs (Reģ.Nr.900009476367)

izsludina konkursu aicinot darbā

Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta

Restaurācijas nodaļas

rokrakstu, dokumentu, grāmatu restauratoru (/-i)

uz nenoteiktu laiku

Darbavieta: Bezdelīgu iela 1A, Rīga

 

Dokumentu preventīvās saglabāšanas departaments ir Latvijas Nacionālā arhīva funkcionāla struktūrvienība, kas nodrošina nacionālā dokumentārā mantojuma konservāciju un restaurāciju, nodrošinājuma un izmantošanas fondu veidošanu, kontrolē arhīvvides kvalitāti.

Mēs piedāvājam:

 •  interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • dinamisku darba vidi un profesionālu izaugsmi, atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
 • pieredzi kultūras mantojuma saglabāšanā un izmantošanā Latvijā un ārvalstīs;
 • mēnešalga pārbaudes laikā no 675 euro (950 euro atbilstoši profesionālajai pieredzei 3.kategorijai) pirms nodokļu nomaksas.

Prasības:

 • augstākā akadēmiskā izglītība vai profesionālā izglītība restaurācijā, inženierzinātnē vai humanitārajās zinātnēs (priekšroka kandidātiem ar zināšanām konservācijas un restaurācijas tehnoloģijās);
 • restauratora kvalifikācija ( speciālists, meistars, vecmeistars) rokrakstu, dokumentu, grāmatu un citu papīra izstrādājumu restaurācijā;
 • izpratne par kultūras mantojuma saglabāšanu;
 • labi attīstītas kompetences: elastīga domāšana, komunikācija;
 • labas iemaņas strādāt ar datorprogrammu MS Office (Word, Excel);
 • svešvalodu zināšanas (angļu, krievu), kas nepieciešamas amata pienākumu izpildei;
 • prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas, pašizglītoties un pilnveidot profesionālās iemaņas.

Galvenie pienākumi:

 • analizēt papīru, adhezīvus un informācijas nesējus un interpretēt iegūtos rezultātus;
 • izpildīt sarežģītu papīra dokumentu, t.s. fotogrāfiju, kartona un pausauduma konservācijas un restaurācijas darbus, patstāvīgi izvēloties restaurācijas metodiku;
 • novērtēt un dokumentēt objektu stāvokli, noteikt darba uzdevumus un rezultātus, aizpildīt restaurācijas pases;
 • ieteikt optimālos priekšmeta glabāšanas apstākļus, piedalīties glabājamo vienību pārbaudē.

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, LNA informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir LNA.

Pretendentiem līdz 24.07.2019. jāiesniedz vai jānosūta CV un motivācijas vēstuli un augstākās izglītības apliecinoša dokumentu kopiju uz e–pasta adresi: personals@arhivi.gov.lv vai Latvijas Nacionālā arhīva Personālā vadības nodaļai Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV–1050. Uzziņas pa tālruni: 29188861, 27260511.

Sludinājums publicēts: 05.07.2019.