Tehnisku iemeslu dēļ 18.09.2020. Latvijas Valsts Kinofotofonodokumentu arhīvs (Rīga) būs slēgts!

Lūdzu uzgaidiet...

Vakances

Mēs Latvijas Nacionālā arhīvā (reģ.nr.900009476367) uzkrājam, uzskaitām, saglabājam un darām pieejamus nacionālajā dokumentārajā mantojumā iekļaujamos dokumentus.

 

Šobrīd aicinām darbā:

IZZIŅU UN DOKUMENTU IZMANTOŠANAS NODAĻAS VADĪTĀJU

GALVENO ARHĪVISTU Personāla dokumentu valsts arhīvā

AUTOMEHĀNIĶI Rīgā


IZZIŅU UN DOKUMENTU IZMANTOŠANAS NODAĻAS VADĪTĀJS/-A (IERĒDŅA amats) uz nenoteiktu laiku, darbavieta – Šķūņu iela 11, Rīga

Meklējam savai komandai mērķtiecīgu, uz klientu un kvalitāti orientētu kolēģi, kurš būtu gatavs paplašināt Izziņu un dokumentu izmantošanas nodaļas atbildību klientu apkalpošanas un pakalpojumu attīstības jomā.

Mums ir svarīgi, lai Tev ir:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 •  akadēmiskā augstākā vai profesionālā augstākā izglītība (vēlams sociālās zinātnēs, arhīvu jomā);
 • darba pieredze klientu apkalpošanas jomā vismaz 3 gadi pēdējo 5 gadu laikā;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze un iemaņas struktūrvienības vadīšanā vismaz 1 gads;
 • labas zināšanas par dokumentu un arhīvu pārvaldību, pieredze iekšējo normatīvo aktu izstrādē;
 • valsts valodas ( C2 līmenī) un krievu, angļu valodas zināšanas nodaļas vadītāja pienākumu (klientu konsultēšana, atbildes vēstuļu projektu sagatavošana) profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā;
 • iemaņas darbā ar datoru MS Office vidē pieredzējuša lietotāja līmenī, pieredze darbā ar dokumentu vadības vai citu informācijas sistēmu;
 • stratēģiskā domāšana un orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • prasme organizēt un vadīt komandas darbu;
 • labas komunikācijas prasmes.


Mēs Tev uzticēsim:

 • metodiski vadīt un kontrolēt klientu pieprasījumu (arhīvu izziņas un dokumentu atvasinājumi) izpildes procesu LNA;
 • izstrādāt normatīvos un metodiskos dokumentus nodaļas kompetences jomā;
 • veikt un organizēt Latvijas Nacionālā arhīva pakalpojumu aprakstīšanu, uzskaiti un kvalitātes kontroli Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv;
 • izskatīt klientu iesniegumus, sūdzības dokumentu izmantošanas un pieejamības jautājumos, sagatavot atbilžu projektus;
 • organizēt LNA sniegto pakalpojumu, t.sk. e-pakalpojumu pārvaldību un attīstību LNA;
 • izstrādāt un uzturēt klientu apkalpošanas rokasgrāmatu, klientu apkalpošanas standartu un pakalpojumu pieprasījuma veidlapas.


Tu iegūsi:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts iestādē;
 • profesionālu atbalstu un izaugsmes iespējas;
 • bruto mēnešalgu no 1253 euro līdz 1400 euro pirms nodokļu nomaksas, atkarībā no profesionālās pieredzes, un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.

    
Konkursa pretendentiem līdz 2020.gada 30.septembrim lūdzam nosūtīt pa pastu vai iesniegt Latvijas Nacionālā arhīvā Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV-1050, sekretariātā (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs ir 2020.gada 30.septembris), vai elektroniski uz e-pastu: personals@arhivi.gov.lv šādus dokumentus ar norādi „Pieteikums konkursam uz Izziņu un dokumentu izmantošanas nodaļas vadītāja ierēdņa amatu”:

 • parakstītu apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.pantā noteiktajām obligātajām prasībām (apliecinājuma paraugs pieejams šeit)
 • parakstītu dzīvesgājumu (Curriculum Vitae) latviešu valodā, kurā ietverta informācija par izglītību un darba pieredzi, svešvalodu prasmēm, informācijas tehnoloģiju pieredzi, kontaktinformācija (tālr. numurs, e-pasta adrese), kā arī cita informācija pēc kandidāta ieskatiem;
 • personīgās motivācijas vēstuli (ne vairāk kā 3 (trīs) A4 lpp.), ietverot redzējumu par LNA pakalpojumu attīstību 3 gadu periodam saskaņā ar Pakalpojumu vides pilnveides plānu 2020.-2023. gadam [1], un balstoties uz publiski pieejamo informāciju Latvijas Nacionālā arhīva mājaslapā [2].


Uzziņas pa tālruni: 27260511.

 [1] Pieejama: https://likumi.lv/ta/id/312410-par-pakalpojumu-vides-pilnveides-planu-2020-2023-gadam
 [2] Pieejama: https://www.arhivi.gov.lv/

 


 

GALVENAIS/-Ā ARHĪVISTS/-E Personāla dokumentu valsts arhīvā (uz nenoteiktu laiku), darba vieta – Ata iela 1, Rīga.

 

Mums ir svarīgi, lai Tev ir:

 • arhīvu nozarei atbilstoša (vēsturē, arhīvniecībā) augstākā izglītība vai augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs, kas papildināta ar nozarei atbilstošām mācībām;
 • praktiskā pieredze darbā ar arhīva un lietvedības dokumentiem arhīvu jomā no 1 līdz 3 gadiem;
 • zināšanas par normatīvajiem dokumentiem, kas saistīti ar arhīva nozari un informācijas pieejamību;
 • labas iemaņas darbā ar datoru MS Office vidē pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • labi attīstītas kompetences: atsaucība, komunikācija, orientācija uz klientu, rūpes par kārtību un precizitāti.
 • valsts valodas prasmes C1 līmenī un vismaz vidējas krievu valodas zināšanas, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un sagatavot izziņas svešvalodā.

 

Mēs Tev uzticēsim:

 • veikt dokumentu pieņemšanu un izsniegšanu no glabātavas;
 • veikt mikroklimata monitoringu un nodrošināt dokumentu saglabāšanas prasībām atbilstošus sanitāri higiēniskos apstākļus arhīva glabātavās;
 • veikt dokumentu esības un fiziskā stāvokļa pārbaudes;
 • veikt dokumentu uzziņu sistēmas un fondu uzskaites veidošanu;
 • aktualizēt datus elektroniskās datubāzēs.
   

Tu iegūsi:

 • interesantu, stabilu un atbildīgu darbu valsts pārvaldes iestādē ar vēsturiskiem un sabiedrībai nozīmīgiem dokumentiem;
 • profesionālu atbalstu un izaugsmes iespējas;
 • mēnešalgu atbilstoši profesionālajai pieredzei no 893 euro līdz 950 euro pirms nodokļu nomaksas un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

 

Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi “Galvenais arhīvists” lūdzam līdz 20.09.2020. nosūtīt uz e-pastu: personals@arhivi.gov.lv vai pa pastu Latvijas Nacionālā arhīva Personālā vadības nodaļai Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV–1050. Uzziņas pa tālruni: 27260511.


AUTOMEHĀNIĶIS/ -E (uz nenoteiktu laiku) Rīgā ar regulāriem braucieniem pa Latviju un reizēm ārpus tās. Darbavieta – Šķūņu iela 11, Rīga.

Mums ir svarīgi, lai Tev ir:

 • B kategorijas autovadītāja apliecība un labas autovadīšanas prasmes, kas iegūtas vairāku gadu garumā;
 • pieredze auto diagnostikā, tehniskajā apkopē, remontā un regulēšanā un darba drošības ievērošanā šādu darbu veikšanas laikā;
 • labas valsts valodas prasmes (B1 līmenis);
 • precizitāte, atbildības izjūta, orientācija uz klientu un rūpes par kārtību.

Mēs Tev uzticēsim:

 • nodrošināt arhīva darbinieku un dokumentu pārvadājumus, tajā skaitā, lietu pārvietošanu, kraušanu;
 • rūpēties par transportlīdzekļa esamību darba kārtībā, pareizu tā ekspluatāciju;
 • sagatavot atskaites par transportlīdzekļa saimnieciski pamatotu un ekonomisku izmantošanu.

Tu iegūsi:

 • stabilu un atbildīgu darbu valsts iestādē;
 • draudzīgus kolēģus un jaunas zināšanas;
 • mēnešalgu no 675 līdz 940 euro pirms nodokļu nomaksas, atkarībā no profesionālās pieredzes, un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.

Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi “Automehāniķis” lūdzam līdz 20.09.2020. nosūtīt uz e-pastu: personals@arhivi.gov.lv vai pa pastu Latvijas Nacionālā arhīva Personālā vadības nodaļai Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV–1050. Uzziņas pa tālruni: 29995168 un 27260511.


Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Latvijas Nacionālais arhīvs informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursu norisi, un šo datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Nacionālais arhīvs. Papildu informāciju par personas datu apstrādi iespējams iegūt  Šeit


Uz augšu

alt