Pandēmijas laikā Arhīvs klātienē pieņem tikai studentus ar iepriekšēju pierakstu

 

Lūdzu uzgaidiet...

Vakances

 

Latvijas Nacionālais arhīvs
(reģ.nr.900009476367)

aicina darbā:

Personāla dokumentu valsts arhīvā

Dokumentu uzskaites un aprakstīšanas nodaļas galveno arhīvistu/-i

Izziņu nodaļas galveno arhīvistu/-i

 

Latvijas Valsts arhīva Dokumentu aprakstīšanas nodaļā

 

Galveno arhīvistu/-i


 

 

Personāla dokumentu valsts arhīva
Dokumentu uzskaites un aprakstīšanas nodaļas galveno arhīvistu/-i

uz nenoteiktu laiku

 

Mēs, Personāla dokumentu valsts arhīva Dokumentu uzskaites un aprakstīšanas nodaļā nodrošinām Rīgas un Jūrmalas pilsētas valsts, pašvaldību un privāto tiesību subjektu, bezīpašnieka dokumentu ar arhīvisko vērtību pieņemšanu glabāšanā. Nodrošinām glabāšanā esošo dokumentu sakārtošanu un aprakstīšanu. Veidojam un aktualizējam uzziņu sistēmas elementus elektroniskā vairāklīmeņu apraksta formātā. Apkopojam informāciju par fondu un dokumentu sastāvu, pētām fondražu vēsturi un sastādām fondu uzziņas.

 

Mums ir svarīgi, lai Tev ir:

 • akadēmiskā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, bakalaurs (priekšroka pretendentiem ar izglītību vēstures, arhīvu vai līdzīgā jomā);

 • vēlamas zināšanas un praktiskā pieredze darbā dokumentu sakārtošanā un aprakstīšanā 1 līdz 2 gadi;

 • prasmes un zināšanas dokumentu sagatavošanā un pārvaldībā;

 • labi attīstītas kompetences: elastīga domāšana, precizitāte un patstāvība darbā, komunikācija;

 • valsts valodas zināšanas (C1 augsts līmenis);

 • zināšanas krievu valodā (prasme lasīt) amata pienākumu izpildei;

 • iemaņas darbā ar datoru MS Office vidē pieredzējuša lietotāja līmenī.

 

Mēs Tev uzticēsim:

 • personu oriģināldokumentus – to sistematizēšanu, sakārtošanu, uzskaiti un datu bāzes veidošanu;

 • arhīva glabāšanā esošos pastāvīgi un ilgstoši glabājamos dokumentus - to sakārtošanu un aprakstīšanu;

 • dokumentus bez arhīviskās vērtības – to izvērtēšanu atbilstoši glabāšanas termiņiem un atlasi iznīcināšanai;

 • datu ievadi Vienotajā valsts arhīvu informācijas sistēmā (VVAIS);

 • veikt dažādu informācijas avotu un fondražu dokumentu izpēti institūciju administratīvās vēstures sagatavošanai.

 

Tu iegūsi:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts iestādē;

 • darbu draudzīgā kolektīvā blakus Grīziņkalna parkam Ata ielā 1, Rīgā;

 • mēnešalgu no 835 euro līdz 940 euro pirms nodokļu nomaksas, atkarībā no profesionālās pieredzes, un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.


 

Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi “Galvenais arhīvists PDVA DUA nodaļa” lūdzam līdz 2021.gada 29.maijam nosūtīt uz e-pastu: personals@arhivi.gov.lv vai pa pastu Latvijas Nacionālā arhīva Personālā vadības nodaļai Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV–1050. Uzziņas pa tālruni: 27260511.


 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Latvijas Nacionālais arhīvs informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, un šo datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Nacionālais arhīvs. Papildu informāciju par personas datu apstrādi iespējams iegūt Latvijas Nacionālā arhīva tīmekļvietnē https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=717.

 


 


 


Personāla dokumentu valsts arhīva
Izziņu nodaļas galveno arhīvistu/-i

uz nenoteiktu laiku

 

Mēs, Personāla dokumentu valsts arhīva Izziņu nodaļā nodrošinām pieprasījumu pārvaldību – pieņemam un reģistrējam pieprasījumus, sagatavojam sociāli tiesiskās un arhīva izziņas, un dokumentu atvasinājumus, apstrādājam sagatavoto dokumentu pavadošo dokumentāciju un nodrošinām sagatavoto dokumentu izsniegšanu.

 

Mums ir svarīgi, lai Tev ir:

 • akadēmiskā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, bakalaurs (priekšroka pretendentiem ar izglītību vēstures, arhīvu vai līdzīgā jomā);

 • vēlamas zināšanas un praktiskā pieredze darbā dokumentu izmantošanā no 1 līdz 2 gadi;

 • prasmes un zināšanas dokumentu sagatavošanā un pārvaldībā;

 • labi attīstītas kompetences: elastīga domāšana, precizitāte un patstāvība darbā, komunikācija;

 • valsts valodas zināšanas (C1 augsts līmenis);

 • zināšanas krievu valodā (prasme lasīt un rakstīt) amata pienākumu izpildei;

 • iemaņas darbā ar datoru MS Office vidē pieredzējuša lietotāja līmenī.

 

Mēs Tev uzticēsim:

 • arhīva glabāšanā esošos dokumentus – meklēt informāciju tajos latviešu un krievu valodā;

 • sociāli tiesiskās un arhīva izziņas – to sagatavošanu atbilstoši klientu pieprasījumiem;

 • dokumentu kopijas, izrakstus un norakstu kopijas – to sagatavošanu saskaņā ar klientu pieprasījumiem;

 • veikt nepieciešamās informācijas tulkošanu krievu valodā;

 • piedalīties dokumentu un arhīva darbības popularizēšanā, meklējot un sagatavojot informāciju ievietošanai LNA tīmekļvietnē un sociālajos tīklos;

 • darbu Vienotajā valsts arhīvu informācijas sistēmā (VVAIS)

 

Tu iegūsi:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts iestādē;

 • darbu draudzīgā kolektīvā blakus Grīziņkalna parkam Ata ielā 1, Rīgā;

 • mēnešalgu no 835 euro līdz 970 euro pirms nodokļu nomaksas, atkarībā no profesionālās pieredzes, un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.


 

Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi “Galvenais arhīvists PDVA Izziņu nodaļa” lūdzam līdz 2021.gada 25.maijam nosūtīt uz e-pastu: personals@arhivi.gov.lv vai pa pastu Latvijas Nacionālā arhīva Personālā vadības nodaļai Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV–1050.

Uzziņas pa tālruni: 27260511.


 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Latvijas Nacionālais arhīvs informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, un šo datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Nacionālais arhīvs. Papildu informāciju par personas datu apstrādi iespējams iegūt Latvijas Nacionālā arhīva tīmekļvietnē https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=717.


 


Latvijas Valsts arhīva Dokumentu aprakstīšanas nodaļā

 galveno arhīvistu/-i (uz nenoteiktu laiku)

darbavieta – Bezdelīgu ielā 1A, Rīgā
 

Ja tu esi cilvēks, kam patīk strādāt patstāvīgi,

ja redzi sevi kā atbildīgu, precīzu un apķērīgu personu,

ja tev patīk ieviest kārtību – gan dzīvē, gan uz sava darba galda,

tad darbs Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva Dokumentu aprakstīšanas nodaļā ir tev kā radīts, jo

mēs Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvā uzkrājam, uzskaitām, saglabājam, darām pieejamus Latvijas Republikas augstāko valsts pārvaldes institūciju, Rīgas un Jūrmalas pilsētas pašvaldību institūciju dokumentus, Latvijas Komunistiskās partijas arhīvu, Valsts drošības komitejas lietas, kā arī sabiedrisko organizāciju, biedrību, privātpersonu dokumentus un kolekcijas. Latvijas Valsts arhīvā ir uzkrāts arī plašs trimdas latviešu organizāciju dokumentu klāsts. Mēs sadarbojamies arī ar dažādām valsts iestādēm, palīdzot tām sakārtot dokumentus, lai tos varētu nodot glabāšanā arhīvam.

Mums ir svarīgi, lai Tev ir:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, bakalaurs;
 • pieredze dokumentu pārvaldībā vai arhīvu jomā ne mazāk kā 1 gads;
 • labas iemaņas darbā ar datoru MS Office vidē pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • valsts valodas prasmes C1 līmenī;
 • krievu valodas zināšanas amata pienākumu profesionālai izpildei, veicot dokumentu izvērtēšanu;
 • labi attīstītas kompetences: patstāvība, precizitāte, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, komunikācija.

Mēs Tev uzticēsim:

 • izvērtēt dokumentus, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentu glabāšanas termiņiem;
 • sakārtot tos, izveidojot dokumentu uzskaites sarakstus, lai dokumenti būtu pieejami interesentiem;
 • tehniski noformēt izveidotās lietas;
 • ievadīt informāciju Vienotajā valsts arhīvu informācijas sistēmā (VVAIS) un arhīva datubāzēs.

Tu iegūsi:

 • vērtīgu darba pieredzi un izpratni par dokumentu nozīmīgumu gan cilvēku dzīvēs, gan iestāžu darbībā;
 • interesantu, stabilu un atbildīgu darbu valsts iestādē;
 • profesionālu atbalstu no kolēģiem un personīgās izaugsmes iespējas;
 • mēnešalgu no 835 euro līdz 940 euro pirms nodokļu nomaksas, atkarībā no profesionālās pieredzes, un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.

 

Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi „Pieteikums konkursam uz LVA galvenā arhīvista amatu” lūdzam līdz 2021.gada 24.maijam nosūtīt pa pastu Latvijas Nacionālā arhīva Personālā vadības nodaļai Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV-1050, (pasta zīmogs 2021.gada 24.maijs) vai elektroniski uz e-pastu: personals@arhivi.gov.lv  .

Uzziņas pa tālruni: 27260511 vai 29566098.

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Latvijas Nacionālais arhīvs informē, kapieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, un šo datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Nacionālais arhīvs.Papildu informāciju par personas datu apstrādiiespējams iegūt Latvijas Nacionālāarhīva tīmekļvietnēhttps://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=717.


 


 


 


 


Uz augšu

alt