Lūdzu uzgaidiet...

Metodiskie materiāli

 

Arhīvu terminoloģijas rokasgrāmata (PDF formātā)

Dokumentu reģistru XML struktūrshēmas elementu un atribūtu apraksts (PDF formātā)

Dokumentu reģistrs XSD (XSD formātā)

Dokumentu glabāšanas termiņu saraksti un paraugnomenklatūras

 


Dokumentu paraugi

 

Lietu nomenklatūras paraugs

Aktu paraugi par dokumentu nodošanu un pieņemšanu pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā

Iesnieguma paraugs par dokumentu nodošanu pastāvīgā valsts glabāšanā pirms noteiktā glabāšanas termiņa beigām institūcijā

Iesnieguma paraugs par dokumentu glabāšanas termiņa pagarināšanu

Līguma paraugs par elektronisko, audiovizuālo, foto vai skaņas dokumentu nodošanu un pieņemšanu pastāvīgā valsts glabāšanā (līguma paraugi parakstīšanai ar e-parakstu un parakstīšanai papīrā)

Līguma paraugs par Likvidētās privāto tiesību juridiskās personas elektronisko, audiovizuālo, foto vai skaņas dokumentu nodošanu un pieņemšanu pastāvīgā valsts glabāšanā

Līguma paraugs par privāto dokumentu nodošanu un pieņemšanu pastāvīgā valsts glabāšanā

Lietas vāka noformējuma paraugs

Lietā esošo dokumentu uzskaites saraksta paraugs

Lietas apliecinājuma ieraksta paraugs

Akta par iztrūkstošajiem dokumentiem paraugs

Akta par dokumentu meklēšanas izbeigšanu paraugs

Akta par meklēšanas rezultātā neatrastiem dokumentiem paraugs

Akta par dokumentu esības un fiziskā stāvokļa pārbaudi paraugs

Akta par dokumenta bojāeju vai neglābjami bojātiem dokumentiem paraugs

Uzziņu sistēmas paraugs tekstuālajiem papīra un elektroniskajiem dokumentiem

Uzskaites saraksta paraugs fotodokumentu elektroniskā formātā aprakstīšanai

Uzskaites saraksta paraugs skaņas dokumentu elektroniskā formātā aprakstīšanai

Uzskaites saraksta paraugs videodokumentu elektroniskā formātā aprakstīšanai

 


Uz augšu

alt