Lūdzu uzgaidiet...

Centrālais fondu reģistrs

Centrālais fondu reģistrs satur informāciju par Latvijas Nacionālā arhīva fonda dokumentiem t.i. valsts un pašvaldību institūciju un uzņēmumu, kā arī nevalstisko organizāciju un fizisko personu arhīvu fondiem. Centrālajā fondu reģistrā ir dati par fondiem, kuri tiek glabāti: 

Dati par fondiem ir apkopoti saskaņā ar Latvijas Standartu LVS 369:2004 "Arhīviskais apraksts. Vispārīgie principi: aa(vp)".

Latvijas Valsts vēstures arhīva, Latvijas Valsts arhīva un zonālo valsts arhīvu dati Centrālajā fondu reģistrā tiek aktualizēti, katru darba dienu. Personāla dokumentu valsts arhīva dati tiek aktualizēti divas reizes mēnesī.

Centrālais fonda reģistrs satur datus par arhīvu krājumiem fondu līmenī:

  • fonda nosaukums
  • fonda rašanās avots (fondradis)
  • fonda un avota hronoloģija (fonda un fonda avota nosaukuma maiņas hronoloģija)
  • nozare / sfēra atbilstoši nozaru klasifikatoram
  • fonda hronoloģiskās robežas
  • arhivēto vienību skaits
  • dokumentu valoda

 

Atvērt Centrālo fondu reģistu

Reģistra informācija netiek papildināta kopš 2013. gada