Ārkārtējās situācijas laikā arhīvs nesniedz klātienes pakalpojumus

Lūdzu uzgaidiet...

Likumi un MK noteikumi

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 13.novembra noteikumos Nr.690

Noteikumi par personas darba, dienesta un izglītību apliecinošu arhīviski vērtīgo dokumentu sarakstu un glabāšanas termiņiem”” izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 13.novembra noteikumos Nr.690

 „Noteikumi par personas darba, dienesta un izglītību apliecinošu arhīviski vērtīgo dokumentu sarakstu un glabāšanas termiņiem””.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politikas joma; valsts politika dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā.

4.

Dokumenta mērķgrupas

4 tūkst. institūcijas un 245 tūkst. komersanti un privāto tiesību juridiskās personas, kurām ir saistoši pienākumi arhivēt un glabāt personas dokumentus

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Samazināt personas darba gaitu apliecinošo dokumentu glabāšanas termiņus no 75 uz 45 gadiem. Izpildīt Ministru kabineta komitejas 29.10.2018. protokollēmuma „Noteikumu projekts „Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem arhīviski vērtīgiem dokumentiem un to glabāšanas termiņiem”” (Prot. Nr.35, 3.§) 2.punktu un Ministru kabineta 13.11.2018. sēdes protokollēmuma „Noteikumu projekts „Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem arhīviski vērtīgiem dokumentiem un to glabāšanas termiņiem”” (Prot. Nr.52, 20.§) 2.punktu

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 13.novembra noteikumos Nr.690 „Noteikumi par personas darba, dienesta un izglītību apliecinošu arhīviski vērtīgo dokumentu sarakstu un glabāšanas termiņiem””;

 

Ministru kabineta noteikumu projekta Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 13.novembra noteikumos Nr.690 „Noteikumi par personas darba, dienesta un izglītību apliecinošu arhīviski vērtīgo dokumentu sarakstu un glabāšanas termiņiem”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.5.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Projektu rakstiski var iesniegt līdz 2019.gada 31.janvārim, nosūtot to uz e-pasta adresi LNA@arhivi.gov.lv un Gatis.Karlsons@arhivi.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Latvijas Nacionālā arhīva direktora vietnieks Gatis Karlsons, tel. 29550511; e-pasts: Gatis.Karlsons@arhivi.gov.lv.

Noteikumu projekts un anotācija.


Likumi

Arhīvu likums

Augstskolu likums (izvilkums no likuma)

Autortiesību likums (izvilkumi no likuma)

Biedrību un nodibinājumu likums (izvilkumi no likuma)

Civilprocesa likums (izvilkums no likuma)

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (izvilkumi no likuma)

Eiropas parlamenta vēlēšanu likums (izvilkums no likuma)

Elektronisko dokumentu likums

Filmu likums (izvilkumi no likuma)

Fizisko personu datu apstrādes likums

Iesniegumu likums

Informācijas atklātības likums

Komerclikums (izvilkumi no likuma)

Kooperatīvo sabiedrību likums (izvilkumi no likuma)

Kredītiestāžu likums (izvilkumi no likuma)

Krimināllikums (izvilkums no likuma)

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss (izvilkumi no likuma)

Likums "Par arhīviem" (bija spēkā no 01.05.1991. līdz 31.12.2010.)

Likums "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu"

Likums "Par grāmatvedību" (izvilkums no likuma)

Likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (izvilkums no likuma)

Likums "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" (izvilkumi no likuma)

Maksātnespējas likums (izvilkumi no likuma)

Saeimas vēlēšanu likums (izvilkums no likuma)

Tiesu izpildītāju likums (izvilkumi no likuma)

Valsts pārvaldes iekārtas likums

 


Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumi Nr.749
 
Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumi Nr.558
 
Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumi Nr.748
 
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.473
 
Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumi Nr.397
 
Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumi Nr.749
 
Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumi Nr.304
 
Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumi Nr.143
 
Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumi Nr.747
 
Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumi Nr.1234
 
Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumi Nr.857
 
Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.908
 
Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumi Nr.750
 
Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumi Nr.374
 
Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumi Nr.117
 
Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.585
 
Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem
Ministru kabineta 2018.gada 13.novembra noteikumi Nr.690
 
Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumi Nr.279
 
Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.887
 
Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumi Nr.291
 
Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumi Nr.337
 
 
Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumi Nr.203
 
Ugunsdrošības noteikumi (izvilkumi no noteikumiem)
Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.82
 
 

 

Latvijā spēkā esošos likumus, Ministru kabineta noteikumus u.c. normatīvos aktus iespējams atrast "Latvijas Vēstneša" tiesību aktu vortālā likumi.lv

 

 


Uz augšu

alt