Skandu ielas 14 lasītavas uz nenoteiktu laiku (rudens/2020 - pavasaris/2021) būs slēgtas! 

Lūdzu uzgaidiet...

Ģenealoģijas

Latvijas Valsts vēstures arhīva fondos atrodas hronoloģiski plašākā un senākā Latvijas vēstures perioda (no 13. gs. līdz 1945. gadam) dokumenti, kurus var izmantot ģenealoģisku pētījumu (par dzimtas vēsturi, ciltskoka izpēti un sastādīšanu) veikšanai.

Interesents var veikt patstāvīgu pētījumu arhīva lasītavā vai izmantojot arhīva vietni Raduraksti, vai pieprasīt arhīvam profesionāli sagatavotu ģenealoģisku  pētījumu.

Arhīvs sagatavo ģenealoģisku pētījumu pēc brīvā formā sastādīta pieprasījuma saņemšanas. Pieprasījumā norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, pasta adresi (fiziskām personām) vai iestādes nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi (juridiskām personām) un pēc iespējas precīzāk formulē pieprasījuma saturu.

Pieprasījumā norāda maksimāli zināmo informāciju par dzimtas locekļiem:

  • pētāmās dzimtas uzvārds,
  • zināmo dzimtas locekļu vārdi, uzvārdi, viņu dzimšanas dati un vieta, laulību reģistrācijas dati un vieta, miršanas reģistrācijas dati un vieta, konfesija, draudze u.c. ziņas (mācību iestādes, darba vietas, nekustamā īpašuma adreses līdz 1944. gadam Latvijā), kas nepieciešamas un ko varētu izmantot pētījumu sākšanai,
  • zināmās nodarbošanās līdz 1940. gadam,
  • zināmās vai iespējamās dzīvesvietas līdz 1940. gadam, norādot pilsētu vai pagastu, vai muižu un māju vārdu.
  • vēlamo informācijas apjomu.

Ģenealoģisku pētījumu iespējams uzsākt, zinot arī tikai kādu no iepriekšminētajiem faktiem.

Pieprasījumu iesniedz personīgi arhīvā Klientu apkalpošanas kabinetā (111. telpā), sūta pa pastu vai elektroniski.

Pēc pieprasījuma saņemšanas, ja tas nav iesniegts personīgi, arhīvs apliecina pieprasījuma saņemšanu, norāda tā reģistrācijas numuru, izpildes nosacījumus un izmaksu kritērijus, nepieciešamības gadījumā lūdz sniegt konkrētas papildziņas, kā arī iemaksāt avansu un atsūtīt avansa iemaksu apliecinoša dokumenta kopiju.

 

Arhīvs uzsāk ģenealoģiska pētījuma izpildi pēc avansa saņemšanas. Avansa apmērs ir 70 EUR.

Avansa apmaksu iespējams veikt arhīva kasē, nosūtīt ar pasta pārvedumu vai ar bankas pārskaitījumu. Pozitīvas atbildes gadījumā avanss tiek iekļauts galīgo izmaksu aprēķinā. Negatīvas atbildes gadījumā pieprasītāju informē par veiktajiem pētījumiem un to rezultātiem. Avanss sedz meklēšanas izdevumus un netiek atmaksāts.

Ģenealoģisku pieprasījumu arhīvs izpilda 6–12 mēnešu laikā, atsevišķos gadījumos arī ilgākā periodā.
Pēc klientu vēlmes arhīvs izgatavo arī dokumentu un fotogrāfiju kopijas, ģenealoģiskas tabulas.
 
Sagatavoto informāciju iespējams saņemt personīgi, pa pastu vai elektroniski.
 
Aicinām ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu un citus dokumentus, kas apliecina Jūsu tiesības pieprasīt un saņemt informāciju.

Ģenealoģiska rakstura pētījumu izmaksas aprēķina saskaņā ar Latvijas Nacionālā arhīva publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

Izmaksas ir atkarīgas no apzināto dokumentu daudzuma, atrasto personu skaita un informācijas apjoma.

 


Uz augšu

alt