exh1 exh1 exh1 exh1

                           Informējam, ka sakarā ar Cēsu zonālā valsts arhīva dokumentu pārvietošanu, arhīva izziņu sagatavošanas laiks var pārsniegt 30 dienas. 

Lūdzu uzgaidiet...

Nozares politika

Saskaņā ar Arhīvu likuma 18. panta 1. punktu valsts politiku dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā izstrādā Kultūras ministrija.
 
Arhīvu nozares politikas jautājumus pārzin Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Bibliotēku un arhīvu nodaļa.
 
Arhīvu nozares attīstības stratēģijas un politikas izstrādē piedalās arī Arhīvu padome, kuras sastāvā ir speciālisti, kuri pārstāv arhīvus, arhīvu nozares nevalstiskās organizācijas un ar arhīvu nozari saistītas institūcijas.
 

 


Uz augšu

alt