Pandēmijas laikā Arhīvs klātienē pieņem tikai studentus ar iepriekšēju pierakstu

 

Lūdzu uzgaidiet...

Direktora CV

 

Māra Sprūdža      
       
Izglītība:  1996 – 1999 Rīgas Tehniskā Universitāte, Ķīmijas tehnoloģijas fakultāte; kvalifikācija: Inženierzinātņu maģistrs konservācijas un restaurācijas tehnoloģijā
     
  1990 – 1995 Rīgas Tehniskā Universitāte Ķīmijas tehnoloģijas fakultāte; kvalifikācija: Inženieris - ķīmiķis konservācijas un restaurācijas tehnoloģijā
       
Darba pieredze: Kopš 01.2011. Latvijas Nacionālā arhīvā direktore
     
  09.2010. – 12.2010. Latvijas Valsts arhīvs, direktore
     
  01.2010. – 09.2010. Latvijas Valsts arhīvs, Centrālā mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorija, direktore
     
  2006 – 2009 Centrālā mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorija, direktora vietniece
     
  2003 – 2006 Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija, ģenerāldirektora vietniece
     
  2001 – 2003 Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Mācību un kvalitātes vadības centrs, vadītāja vietniece
     
  1996 – 2001 Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija, Dokumentu saglabāšanas daļas vadītāja
     
  1995 – 1996  Centrālā mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorija, I. kategorijas arhīvists - restaurators
     
     
Papildus ziņas par profesionālo darbību:  Kopš 2013 UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Zināšanu sabiedrības programmu padomes eksperts
     
  Kopš 2011 Latvijas Universitātes maģistra studiju programmas „Dokumentu un arhīvu pārvaldība” lektore, kurss "Dokumentu saglabāšana"
     
  Kopš 2009 Eiropas arhīvu vadošo saglabāšanas speciālistu grupas biedre
     
  Kopš 2006  Rēzeknes augstskolas profesionālā maģistra studiju programma "Arhīvniecība" lektore
     
  Kopš 2005  Eiropas Komisijas Eiropas arhīvu grupas locekle 
     
  Kopš 2003  LVS/STK/22 „Muzeju, arhīvu un bibliotēku darbs” komitejas eksperts  

 


Uz augšu

alt