Pandēmijas laikā Arhīvs klātienē pieņem tikai studentus ar iepriekšēju pierakstu

 

Lūdzu uzgaidiet...

Pakalpojumi

Es vēlos...

Saņemt arhīva izziņu

Izpētīt ģimenes vēsturi

Iegūt arhīva dokumenta kopiju

Strādāt arhīva lasītavā

Sakārtot sava uzņēmuma arhīvu

Nodot arhīva dokumentus valsts glabāšanā

Saņemt izziņu par dokumentu pieņemšanu valsts glabāšanā

Saņemt atzinumu par arhīva telpu un glabāšanas apstākļu atbilstību prasībām

Veikt papīra un kartona komplekso analīzi

Restaurēt dokumentu

Atjaunot dokumentu iesējumu

Saņemt atzinumu par konkrētu arhīvu vai dokumentu pārvaldības jautājumu

Saņemt konsultāciju arhīvu un dokumentu pārvaldības jautājumos

Piedalīties seminārā dokumentu un arhīvu pārvaldības jautājumos

Pasūtīt arhīva dokumentu izstādi par konkrētu tēmu

Organizēt tematisku ekskursiju arhīvā

Noskatīties filmu vai noklausīties skaņas ierakstu, kas glabājas arhīvā

Saņemt lietošanā uz laiku arhīva dokumentu

Akreditēt privāto arhīvu

Ierosinājumus un pretenzijas par Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienību darbu un pieņemtajiem lēmumiem var iesniegt Latvijas Nacionālā arhīva administrācijai

 
Latvijas Nacionālā arhīva amatpersonu un struktūrvienību pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Latvijas Nacionālā arhīva direktoram. Latvijas Nacionālā arhīva direktora pieņemtos lēmumus var apstrīdēt kultūras ministram, Latvijas Republikas Kultūras ministrijā, Krišjāņa Valdemāra ielā 11a, Rīgā LV-1364, tālrunis: 67078112, e-pasts: pasts@km.gov.lv
 
Ierosinājumi un pretenzijas iesniedzami saskaņā ar Informācijas atklātības likumā un Iesniegumu likumā noteikto kārtību.
 

 

 


Uz augšu

alt