Ārkārtējās situācijas laikā arhīvs nesniedz klātienes pakalpojumus

Lūdzu uzgaidiet...

LNA nomātie nekustamie īpašumi

Nekustamā īpašuma adrese: Pils iela 21B, Alūksne, LV-4301

Kadastra Nr.: 3601 515 2603

Būves kadastra apzīmējums: 3601 015 2608 002

Telpu platība: 83 m2

Lietošanas mērķis: arhīvglabātavas telpas

Iznomātājs: Inta Silerova

Nomas maksa: 4,27 eur/m2 bez PVN, tai skaitā apsaimniekošanas izdevumi un maksa par komunālajiem pakalpojumiem 2,17 eur/m2 bez PVN, mēnesī

Nomas līguma darbības termiņš: 15.11.2019 – 15.11.2022.

Kontaktpersona: Alūksnes VZA direktore Solvita Jermacāne, e-pasts: Solvita.Jermacane@arhivi.gov.lv


Tukums, Pils iela 22, kadastra numurs 90010040604, ēkas 1.stāva telpas 139.14 kv.m. platībā un 2.stāva telpas 13.8 kv.m. platībā. Telpu lietošanas mērķis normatīvajos aktos noteikto valsts pārvaldes funkciju izpildes nodrošināšanai - Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienības Tukuma zonālā valsts arhīva darbības nodrošināšanai (tai skaitā nacionālā dokumentārā mantojuma veidošanai, uzkrāšanai, izvērtēšanai, saglabāšanai, pieejamībai un izmantošanai). Iznomātājs – Juris Babiļuks. Nomas maksa: no 29.02.2016. līdz 31.12.2016. noteikta par nomas objektu kopā EUR 260.- jeb EUR 1.70 par 1 kv.m. mēnesī, no 01.01.2017. līdz 31.12.2019. noteikta par nomas objektu kopā EUR 305.88 jeb EUR 2.- par 1 kv.m. mēnesī, no 01.01.2020. līdz 31.12.2022. noteikta par nomas objektu kopā EUR 329.29 jeb EUR 2.14 par 1 kv.m. mēnesī. Nomas līguma darbības termiņš 29.02.2016.-31.12.2022.


Jēkabpils, Zvanītāju iela 72, īpašuma kadastra numurs 56010021402, ēkas 2.-3.stāva telpas 609,9 kv.m. platībā.  Telpu lietošanas mērķis arhīva glabātavu ierīkošana un cita nomnieka darbība. Iznomātājs - SIA „LC būve”, reģ. Nr.90009476367. Nomas maksa no 2018.gada jūnija par nomas objektu noteikta EUR 1433,27 jeb EUR 2.35 par 1 kv.m. mēnesī. Nomas maksā iekļautas telpu uzkopšanas izmaksas EUR 0.80 par 1 kv.m. Nomas līguma darbības termiņš 29.06.2006.-31.12.2021.

 


Uz augšu

alt